Sammanträdesplan

Här hittar du sammanträdesdatum för direktionen 2020


Ärenden

Mötesdatum


13 februari

Bokslut

26 mars

Kommentar till revisionsberättelse

14 maj

Taxor och avgifter, sammanträdesplan, budget och mål

24 september


19 november


Senast uppdaterad: 11 augusti 2020