Sammanträdesplan 2019

Så här sammanträder direktionen för Brandkåren Norra Dalarna

Sammanträdesplan

Ärenden

Beredning

Direktion


25 jan

7 febr

Bokslut

14 mars

28 mars

Kommentarer
till revisionsberättelse

3 maj

16 maj

Taxor och avgifter
Sammanträdesplan
Budget och
mål

6 sep

19 sep


8 nov

21 nov

Senast uppdaterad: 25 maj 2019