Sista etappen av saneringen vid Saxnäs föreslås starta

Den avslutande tredje etappen av saneringen av Ströms före detta sågverksområde vid Saxnäs kommer nu att sättas igång. Detta enligt ett förslag till kommunstyrelsen. Området för etapp 3 är den yta som ligger närmast vattnet, nedanför den mark som redan sanerats.

Bild

Etapp tre i saneringsarbetet på Saxnäs består av parkmarken närmast Siljan.

Saneringen av det tidigare sågverksområdet vid Saxnäs beräknas pågå in på 2021 och har delats upp i tre etapper:

  • Etapp 1 genomfördes sommaren och hösten 2018 intill de befintliga bostäderna.
  • Etapp 2 utfördes under vintern och våren 2019 genom sanering av parkmark söder om den den befintliga gång och cykelvägen som går igenom området längst med sjön.
  • Etapp 3 vilken är den sista som planeras och som består av resterande parkmark ut mot Siljan.

Kommunstyrelsen har redan den 25 februari i år fattat beslut om att genomföra den sista etappen av saneringen. På tisdag den 3 november föreslås kommunstyrelsen fatta beslut om igångsättning.

Den totala kostnaden för etapp tre beräknas till totalt 15 miljoner kronor. Av det behöver Mora kommun bara betala 3,75 miljoner, vilket är 25 procent av totalkostnaden. Resten täcks av statliga medel.

En aktör har tilldelats uppdraget för saneringen. Tilldelningen har dock överklagats och beslut av förvaltningsdomstolen väntas inom kort. Efter det avgörs när exakt saneringsarbetet kan börja.

Verksamhetsområdet ligger i centrala Mora och i direkt anslutning till Siljan. Inom området har jordprover visat höga halter av bland annat dioxin. Området har efter undersökningar tilldelats riskklass 1, vilket innebär att det finns en mycket stor risk för påverkan på miljö och hälsa. Sågverket är idag rivet och under mitten av 1990-talet byggde Mora kommun ett antal bostäder på det före detta sågverksområdet.

Senast uppdaterad: 30 oktober 2020