Felanmälan och förbättringsförslag

Ibland kanske du ser fel eller faror före oss, då finns det tre sätt för dig att felanmäla saker som du tycker bör åtgärdas i vår kommun.

Det kan handla om till exempel klotter, trasig belysning eller brister i snöröjningen. Du kan även lämna förbättringsförslag som du tycker kan gör Mora kommun trivsammare för invånare och besökare. Det kan gälla till exempel för få soptunnor längs en gång- och cykelväg, önskan om att röja sly i ett område och trygghetsbekymmer.

Tänk på att vara så specifik du kan när du gör din felanmälan eller synpunkt. Vi behöver veta exakt adress eller plats för att kunna åtgärda felet och hantera din synpunkt fortast möjligt. Vi behöver också en bra beskrivning av vad din felanmälan eller synpunkt gäller, bifoga gärna bild. En lämnad felanmälan eller synpunkt blir en offentlig handling. Du kan självklart välja att vara anonym, men då kan vi inte återkomma till dig med besked om vilka åtgärder som vidtagits eller beslut i din synpunkt. Vi läser inkomna ärenden under kontorstid helgfri måndag-fredag.

Tre sätt att felanmäla eller lämna åtgärdsförslag

Felanmäl via webben Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 12 juli 2024