Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat Covid-19.

Hur kan jag vara med och påverka?

I ett demokratiskt samhälle behövs delaktiga medborgare. Du som bor i Mora kan vara med och påverka hur din kommun ska vara, inte enbart genom att rösta i de kommunala valen vart fjärde år. Här ser du andra sätt att påverka och vara delaktig i din kommuns utveckling.