Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat Covid-19.

Sociala medier

Mora kommun finns representerad i en rad sociala medier. De specifika målgrupperna kan skilja sig åt, men syftet är alltid detsamma; att öka tillgängligheten och dialogen mellan Mora kommun, moraborna och andra intressenter.

Bild

Facebook är ett socialt nätverk där du kommunicerar med vänner, företag, föreningar och organisationer. På Facebook kan du följa mycket av det som händer i Mora kommun.

Kommunala verksamheter på Facebook

Näringsliv

Kultur

Skolor

Övrigt

Instagram är ett socialt nätverk för bilder och korta videoklipp. Här delar vissa av våra förvaltningar bilder och filmer från deras verksamheter.

LinkedIn är en webbtjänst där man kan sköta sitt professionella nätverk. Mora kommuns personalenhet använder LinkedIn i rekryteringssyfte.

YouTube är en webbplats för videoklipp som vi använder för att lagra informationsfilmer om kommunen.

Känslig information

Lägg inte ut inte känslig information, till exempel personuppgifter eller känsliga frågor (sekretess), via våra sociala medier. Vi rekommenderar telefon eller brev för sådana ärenden.

Tänk på att inte lägga ut reklam på våra sidor, kränka någon och att lägga ut foton eller filmklipp på personer utan att de vet om det och tycker att det är okej. När det gäller barn under 15 år ska du fråga vårdnadshavaren innan. Om du hittar ett foto eller filmklipp på dig själv inom våra sociala medier som du vill att vi tar bort så hör du av dig till oss.

Vi raderar kränkande innehåll och tar bort och polisanmäler brottsligt material som till exempel hot eller hets mot folkgrupp, barnpornografi, uppvigling, olaga våldsskildring eller upphovsrättstvång. Om du upptäcker sådant innehåll kan du anmäla det till oss.

Diarieföring

Synpunkter som kommer kommunen tillhanda via sociala medier, och som inte bedöms vara av ringa betydelse, registreras och blir en allmän handling som omfattas av offentlighetsprincipen. Om någon begär att få se en allmän handling är vi som myndighet skyldig att efter sekretessprövning, skyndsamt och i läsbar form, tillhandahålla den.

Senast uppdaterad: 8 september 2020