Webb-TV

Mora kommun använder sig av videoverktyget Screen9. Via vår playkanal kan du ta del av kommunfullmäktiges sammanträden, frukostmöten med näringslivet samt diverse arrangemang som står i kommunens regi.

På kanalen kan du sortera utifrån ämnesområden, eller söka efter en särskild video. I botten av playkanalen kan du också se vilka livesändningar som är schemalagda.

Senast uppdaterad: 17 mars 2021