Digital anslagstavla

Det här är Mora kommuns officiella anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

Tillkännagivande av justerade protokoll

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2023-05-23
2023-05-26.pdf 32.265 kb
Anslås: 2023-05-31 Nedtas: 2023-06-21

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2023-05-09
2023-05-09.pdf 1191.953 kb
Anslås: 2023-05-18 Nedtas: 2023-06-09

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2023-05-31
2023-05-31.pdf 68.817 kb
Anslås: 2023-06-02 Nedtas: 2023-06-23

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2023-05-31
2023-05-31 SN.pdf 78 kb
Anslås: 2023-06-05 Nedtas: 2023-06-26

Sammanträdesdatum: 2023-05-31
Anslås: 2023-06-02 Nedtas: 2023-06-23

Sammanträdesdatum: 2023-05-25
Anslag 2023-05-26 Språktolknämnden i Dalarna §§ 10-13.pdf 144.912 kb
Anslås: 2023-06-02 Nedtas: 2023-06-23

Sammanträdesdatum: 2023-05-31
Anslag 2023-05-31.pdf 78.534 kb
Anslås: 2023-06-02 Nedtas: 2023-06-23

Just nu finns inga aktuella dokument

Tillkännagivande om fullmäktiges sammanträden

Sammanträdesdatum: 2023-05-29
2023-05-29, kallelse KF.pdf 313.014 kb
Anslås: 2023-05-19 Nedtas: 2023-06-08

Övriga anslag, kungörelser och tillkännagivanden

Just nu finns inga aktuella dokument

Överklaga beslut

Från och med den dag då protokollet anslås (publiceras) och tre veckor framåt kan personer som är folkbokförda, äger mark med tillhörande byggnader eller betalar kommunalskatt i Mora kommun överklaga ett beslut.

Överförmyndare

Mora kommuns överförmyndare heter Hans Mattsson och han nås på telefon 0250-273 36 eller 
e-post hans.mattson@mora.se

Själva handläggningen av överförmyndarärenden sköts dock via delegation till tjänstemännen på Överförmyndarkansliet i Mora. Handläggarna nås på Överförmyndarkansliets expeditionstelefon 0250-263 50, alla helgfria vardagar 10.00-12.00.

Kontakta handläggarna på telefontiden om du vill boka in ett möte eller om du har andra frågor gällande handläggningen. E-post skickar du till: overformyndaren@mora.se

Postadress

Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna
Mora kommun
792 80 Mora

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktigens sammanträden är offentliga.

Som morabo har du rätt att ställa en fråga direkt till kommunfullmäktige vid allmänhetens frågestund på sammanträdena. Du måste lämna in din fråga skriftligt minst fyra arbetsdagar före sammanträdets start

Vid denna typ av frågor måste inte fullmäktige förbereda sig på något särskilt sätt, och frågan leder heller inte till något beslut. Den kan däremot väcka en intressant politisk debatt, och din fråga kan därför spela roll i den politiska processen framöver.

Tanken med allmänhetens frågestund är dels att skapa dialog mellan medborgarna och de politiskt folkvalda, dels att du som kommuninvånare ska kunna påverka, väcka opinion och få möjlighet att utnyttja dina demokratiska rättigheter.

Välkommen till sammanträdet för att lyssna till debatten!

Senast uppdaterad: 20 april 2023