Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat covid-19.

Digital anslagstavla

Det här är Mora kommuns officiella anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

Tillkännagivande av justerade protokoll

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2021-06-01
2021-06-01.pdf 62.452 kb
Anslås: 2021-06-07 Nedtas: 2021-06-28

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2021-05-27
2021-05-27.pdf 544.582 kb
Anslås: 2021-05-27 Nedtas: 2021-06-17

Sammanträdesdatum: 2021-05-21
2021-05-21.PDF 389.582 kb
Anslås: 2021-05-26 Nedtas: 2021-06-16

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2021-06-03
2021-06-03.pdf 86.888 kb
Anslås: 2021-06-04 Nedtas: 2021-06-25

Sammanträdesdatum: 2021-05-26
2021-05-26.pdf 53.417 kb
Anslås: 2021-05-31 Nedtas: 2021-06-21

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2021-06-02
anslag mn 210602.pdf 414.76 kb
Anslås: 2021-06-07 Nedtas: 2021-06-28

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2021-05-26
2021-05-26.pdf 82.274 kb
Anslås: 2021-05-26 Nedtas: 2021-06-16

Sammanträdesdatum: 2021-06-02
2021-06-02.pdf 83.222 kb
Anslås: 2021-06-02 Nedtas: 2021-06-23

Sammanträdesdatum: 2021-05-20
2021-05-20.pdf 93.156 kb
Anslås: 2021-05-31 Nedtas: 2021-06-21

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Tillkännagivande om fullmäktiges sammanträden

Sammanträdesdatum: 2021-06-21
2021-06-21, dagordning.pdf 210.818 kb
Anslås: 2021-06-11 Nedtas: 2021-07-02

Övriga anslag, kungörelser och tillkännagivanden

Föreskrifter om förbud mot att vistas på särskilt angivna platser i kommunen
Sammanträdesdatum: 2021-05-19
Beslut vistelseförbud.pdf 56.806 kb
Anslås: 2021-05-24 Nedtas: 2021-06-14
Kungörelse om granskning, Fördjupad översiktsplan
Sammanträdesdatum: 2021-06-07
2021-06-07.pdf 254.551 kb
Anslås: 2021-06-07 Nedtas: 2021-06-28

Överklaga beslut

Från och med den dag då protokollet anslås (publiceras) och tre veckor framåt kan personer som är folkbokförda, äger mark med tillhörande byggnader eller betalar kommunalskatt i Mora kommun överklaga ett beslut.

Överförmyndare

Mora kommuns överförmyndare heter Hans Mattsson.

Själva handläggningen av överförmyndarärenden sköts dock via delegation till tjänstemännen på Överförmyndarkansliet i Mora. Handläggarna nås på Överförmyndarkansliets expeditionstelefon 0250-263 50, alla helgfria vardagar 10.00-12.00.

Kontakta handläggarna på telefontiden om du vill boka in ett möte eller om du har andra frågor gällande handläggningen. E-post skickar du till: overformyndaren@mora.se

Postadress

Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna
Mora kommun
792 80 Mora

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktigens sammanträden är offentliga.

Som morabo har du rätt att ställa en fråga direkt till kommunfullmäktige vid allmänhetens frågestund på sammanträdena. Du måste lämna in din fråga skriftligt minst fyra arbetsdagar före sammanträdets start

Vid denna typ av frågor måste inte fullmäktige förbereda sig på något särskilt sätt, och frågan leder heller inte till något beslut. Den kan däremot väcka en intressant politisk debatt, och din fråga kan därför spela roll i den politiska processen framöver.

Tanken med allmänhetens frågestund är dels att skapa dialog mellan medborgarna och de politiskt folkvalda, dels att du som kommuninvånare ska kunna påverka, väcka opinion och få möjlighet att utnyttja dina demokratiska rättigheter.

Välkommen till sammanträdet för att lyssna till debatten!

Senast uppdaterad: 29 oktober 2020