Digital anslagstavla

Det här är Mora kommuns officiella anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

Tillkännagivande av justerade protokoll

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2019-05-28
2019-05-28.pdf 19.055 kb
Anslås: 2019-06-04 Nedtas: 2019-06-25

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2019-06-14
2019-06-14.pdf 349.282 kb
Anslås: 2019-06-14 Nedtas: 2019-07-05

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2019-05-16
2019-05-16.pdf 329.432 kb
Anslås: 2019-05-31 Nedtas: 2019-06-21

Sammanträdesdatum: 2019-06-14
2019-06-14.pdf 332.952 kb
Anslås: 2019-06-14 Nedtas: 2019-07-05

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2019-05-29
2019-05-29.pdf 339.438 kb
Anslås: 2019-06-10 Nedtas: 2019-07-01

Sammanträdesdatum: 2019-06-11
2019-06-11.pdf 51.735 kb
Anslås: 2019-06-11 Nedtas: 2019-07-02

Sammanträdesdatum: 2019-05-23
2019-05-23.pdf 550.789 kb
Anslås: 2019-05-29 Nedtas: 2019-06-19

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2019-05-29
2019-05-29.pdf 827.607 kb
Anslås: 2019-06-04 Nedtas: 2019-06-25

Tillkännagivande om fullmäktiges sammanträden

Sammanträdesdatum: 2019-06-17
2019-06-17.pdf 190.927 kb
Anslås: 2019-06-10 Nedtas: 2019-07-01

Övriga anslag, kungörelser och tillkännagivanden

Beslut om antagande av detaljplan för del av fastigheten Bonäs 277:1, Grönängen
Sammanträdesdatum: 2019-05-28
Protokollsutdrag_KS_28maj-19.pdf 592.72 kb
Anslås: 2019-06-04 Nedtas: 2019-06-25

Överklaga beslut

Från och med den dag då protokollet anslås (publiceras) och tre veckor framåt kan personer som är folkbokförda, äger mark med tillhörande byggnader eller betalar kommunalskatt i Vansbro kommun överklaga ett beslut.

Överförmyndare

För frågor gällande handläggning eller för att boka ett möte kontakta:

Kristina Svedlert som är ansvarig överförmyndarhandläggare för Mora kommun.


Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktigens sammanträden är offentliga.

Som morabo har du rätt att ställa en fråga direkt till kommunfullmäktige vid allmänhetens frågestund på sammanträdena. Du måste lämna in din fråga skriftligt minst tre arbetsdagar före sammanträdet.

Vid denna typ av frågor måste inte fullmäktige förbereda sig på något särskilt sätt, och frågan leder heller inte till något beslut. Den kan däremot väcka en intressant politisk debatt, och din fråga kan därför spela roll i den politiska processen framöver.

Tanken med allmänhetens frågestund är dels att skapa dialog mellan medborgarna och de politiskt folkvalda, dels att du som kommunivånare ska kunna påverka, väcka opinion och få möjlighet att utnyttja dina demokratiska rättigheter.

Välkommen till sammanträdet för att lyssna till debatten!

Senast uppdaterad: 3 maj 2019