Digital anslagstavla

Det här är Mora kommuns officiella anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

Tillkännagivande av justerade protokoll

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2019-11-05
2019-11-05.pdf 19.879 kb
Anslås: 2019-11-11 Nedtas: 2019-12-02

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2019-11-13
2019-11-13.pdf 21.286 kb
Anslås: 2019-11-15 Nedtas: 2019-12-06

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2019-11-06
2019-11-06.pdf 88.106 kb
Anslås: 2019-11-13 Nedtas: 2019-12-04

Sammanträdesdatum: 2019-11-06
2019-11-06.pdf 72.341 kb
Anslås: 2019-11-18 Nedtas: 2019-12-09

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2019-11-06
anslag omedelbartjusterad §.pdf 430.563 kb
Anslås: 2019-11-06 Nedtas: 2019-11-27

Sammanträdesdatum: 2019-11-06
anslag mn 191106.pdf 472.115 kb
Anslås: 2019-11-13 Nedtas: 2019-12-04

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2019-10-23
2019-10-23.pdf 235.685 kb
Anslås: 2019-10-29 Nedtas: 2019-11-19

Sammanträdesdatum: 2019-11-06
2019-11-06.pdf 363.22 kb
Anslås: 2019-11-06 Nedtas: 2019-11-27

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Tillkännagivande om fullmäktiges sammanträden

Sammanträdesdatum: 2019-11-25
2019-11-25.pdf 195.997 kb
Anslås: 2019-11-14 Nedtas: 2019-12-05
Sammanträdesdatum: 2019-11-25
2019-11-25.pdf 195.997 kb
Anslås: 2019-11-14 Nedtas: 2019-12-05

Övriga anslag, kungörelser och tillkännagivanden

Just nu finns inga aktuella dokument

Överklaga beslut

Från och med den dag då protokollet anslås (publiceras) och tre veckor framåt kan personer som är folkbokförda, äger mark med tillhörande byggnader eller betalar kommunalskatt i Mora kommun överklaga ett beslut.

Överförmyndare

För frågor gällande handläggning eller för att boka ett möte kontakta:

Kristina Svedlert som är ansvarig överförmyndarhandläggare för Mora kommun.


Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktigens sammanträden är offentliga.

Som morabo har du rätt att ställa en fråga direkt till kommunfullmäktige vid allmänhetens frågestund på sammanträdena. Du måste lämna in din fråga skriftligt minst tre arbetsdagar före sammanträdet.

Vid denna typ av frågor måste inte fullmäktige förbereda sig på något särskilt sätt, och frågan leder heller inte till något beslut. Den kan däremot väcka en intressant politisk debatt, och din fråga kan därför spela roll i den politiska processen framöver.

Tanken med allmänhetens frågestund är dels att skapa dialog mellan medborgarna och de politiskt folkvalda, dels att du som kommunivånare ska kunna påverka, väcka opinion och få möjlighet att utnyttja dina demokratiska rättigheter.

Välkommen till sammanträdet för att lyssna till debatten!

Senast uppdaterad: 13 november 2019