God man, förvaltare och överförmyndare

En god man eller förvaltare hjälper den som själv har begränsade möjligheter att ta tillvara sina juridiska och ekonomiska rättigheter. Tillsyn av god man och förvaltare görs av överförmyndarkansliet.

Info

Överförmyndarkansliet håller stängt Onsdagen den 19 april samt tisdagen den 23 maj på grund av planeringsdag.

Onsdagen den 24 maj 2023 håller överförmyndarkansliet stängt på grund av förvaltningsdag.

Ingen telefontid Måndagen den 4 maj 2023 på grund av tillsyn.


Överförmyndarkansliet är ett uppdragskontor och handlägger de dagliga tillsynsärendena rörande gode män, förvaltare och förmyndare.

Överförmyndarkansliets handläggare har huvuduppgiften att utöva tillsyn och kontroll över förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap. Syftet med tillsynen är att förhindra att omyndiga barn, eller myndiga personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt.

God man och förvaltare

När en person inte själv kan ta hand om sina intressen kan en god man eller förvaltare utses. Det kan handla om hjälp att betala räkningar, få ett bra boende, och att få tillgång till de insatser och bidrag från samhället som man har rätt till och behöver.

Vad är skillnaden mellan god man och förvaltare?

God man

  • Att få en god man är vanligtvis en frivillig åtgärd. Det betyder att den som behöver hjälp själv går med på att tingsrätten utser en god man.
  • Om den som behöver hjälp inte förstår vad det innebär att ha en god man, kan ett läkarintyg eller liknande utredning behövas för att tingsrätten ska besluta. Det kan till exempel vara aktuellt vid demens eller annan sjukdom.
  • Den som har en god man har fortfarande rätt att bestämma över sina pengar, hantera egendom och att ingå avtal.

Förvaltare

  • Om det inte är tillräckligt med en god man, kan tingsrätten utse en förvaltare för den som inte kan ta hand om sig själv eller sina tillgångar.
  • En förvaltare är en tvångsåtgärd. Tingsrätten kan alltså besluta om förvaltare utan att den som behöver hjälp går med på det. Anhöriga måste inte heller hålla med om beslutet.
  • Den som får en förvaltare förlorar rätten att själv ingå avtal eller hantera sina pengar. Det är i stället förvaltarens ansvar.

Läs gärna vår folder om god man och förvaltare, där vi har sammanfattat allmän information.

Blanketter och e-tjänster

Facebook-grupp Provisum ställföreträdare

Leverantören av systemet Provisum Ställföreträdare har skapat en Facebook-grupp där ställföreträdare kan ställa sina frågor om programmet och få svar direkt från leverantören.

Gruppen heter "Provisum ställföreträdare". Denna grupp drivs helt och hållet av leverantören och överförmyndaren kan/kommer därför inte att kunna svara på frågor som uppkommer i gruppen. Överförmyndaren vill även påminna om att undvika att uppge namn eller andra uppgifter som kan härledas till era respektive huvudmän. Håll därför frågorna allmänna och endast sådant som rör systemets funktioner.

Här nedan finner ni tre stycken instruktionsfilmer gällande e-tjänsten, det är lite dåligt ljud på dem så se till att skruva upp volymen.

Instruktionsfilm allmänt e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Instruktionsfilm- ärenden-e tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Instruktionsfilm- Löpande räkenskaper och räkningar e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inloggning E-tjänsten Provisum ställföreträdare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 14 mars 2023