God man, förvaltare och överförmyndare

En god man eller förvaltare hjälper den som själv har begränsade möjligheter att ta tillvara sina juridiska och ekonomiska rättigheter. Tillsyn av god man och förvaltare görs av överförmyndarkansliet.

Vi söker dig som vill bli god man/förvaltare!

Vi söker dig som vill bli god man eller förvaltare för personer som på grund av hälsoskäl har nedsatt förmåga att sköta sina rättsliga, ekonomiska och/eller personliga angelägenheter.

Vi erbjuder kostnadsfri utbildning i KS-salen, Mora kommunhus den 19:e oktober 2021 kl: 08:30-16:00. Vi bjuder på lunch och kaffe.

Är du intresserad? För anmälan ring: 0250-263 50 eller e-post: overformyndaren@mora.se senast den 17 oktober 2021.

Om du redan nu vet att du vill bli god man kan du göra en intressanmälan med vårt formulär , 229 kB..

Läs mer om god man/förvaltare längre ner på sidan.

Överförmyndarkansliet är ett uppdragskontor och handlägger de dagliga tillsynsärendena rörande gode män, förvaltare och förmyndare.

Överförmyndarkansliets handläggare har huvuduppgiften att utöva tillsyn och kontroll över förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap. Syftet med tillsynen är att förhindra att omyndiga barn, eller myndiga personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt.

God man och förvaltare

När en person inte själv kan ta hand om sina intressen kan en god man eller förvaltare utses. Det kan handla om hjälp att betala räknar, få ett bra boende, och att få tillgång till de insatser och bidrag från samhället som man har rätt till och behöver.

Vad är skillnaden mellan god man och förvaltare?

God man

  • Att få en god man är vanligtvis en frivillig åtgärd. Det betyder att den som behöver hjälp själv går med på att tingsrätten utser en god man.
  • Om den som behöver hjälp inte förstår vad det innebär att ha en god man, kan ett läkarintyg eller liknande utredning behövas för att tingsrätten ska besluta. Det kan till exempel vara aktuellt vid demens eller annan sjukdom.
  • Den som har en god man har fortfarande rätt att bestämma över sina pengar, hantera egendom och att ingå avtal.

Förvaltare

  • Om det inte är tillräckligt med en god man, kan tingsrätten utse en förvaltare för den som inte kan ta hand om sig själv eller sina tillgångar.
  • En förvaltare är en tvångsåtgärd. Tingsrätten kan alltså besluta om förvaltare utan att den som behöver hjälp går med på det. Anhöriga måste inte heller hålla med om beslutet.
  • Den som får en förvaltare förlorar rätten att själv ingå avtal eller hantera sina pengar. Det är i stället förvaltarens ansvar.

Läs gärna vår folder om god man och förvaltare, där vi har sammanfattat allmän information.

Blanketter och dokument

Senast uppdaterad: 23 september 2021