God man, förvaltare och överförmyndare

En god man eller förvaltare hjälper den som själv har begränsade möjligheter att ta tillvara sina juridiska och ekonomiska rättigheter. Tillsyn av god man och förvaltare görs av överförmyndarkansliet.

Överförmyndarkansliet är ett uppdragskontor och handlägger de dagliga tillsynsärendena rörande gode män, förvaltare och förmyndare.

Överförmyndarkansliets handläggare har huvuduppgiften att utöva tillsyn och kontroll över förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap. Syftet med tillsynen är att förhindra att omyndiga barn, eller myndiga personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt.

God man och förvaltare

När en person inte själv kan ta hand om sina intressen kan en god man eller förvaltare utses. Det kan handla om hjälp att betala räknar, få ett bra boende, och att få tillgång till de insatser och bidrag från samhället som man har rätt till och behöver.

Vad är skillnaden mellan god man och förvaltare?

God man

  • Att få en god man är vanligtvis en frivillig åtgärd. Det betyder att den som behöver hjälp själv går med på att tingsrätten utser en god man.
  • Om den som behöver hjälp inte förstår vad det innebär att ha en god man, kan ett läkarintyg eller liknande utredning behövas för att tingsrätten ska besluta. Det kan till exempel vara aktuellt vid demens eller annan sjukdom.
  • Den som har en god man har fortfarande rätt att bestämma över sina pengar, hantera egendom och att ingå avtal.

Förvaltare

  • Om det inte är tillräckligt med en god man, kan tingsrätten utse en förvaltare för den som inte kan ta hand om sig själv eller sina tillgångar.
  • En förvaltare är en tvångsåtgärd. Tingsrätten kan alltså besluta om förvaltare utan att den som behöver hjälp går med på det. Anhöriga måste inte heller hålla med om beslutet.
  • Den som får en förvaltare förlorar rätten att själv ingå avtal eller hantera sina pengar. Det är i stället förvaltarens ansvar.

Läs gärna vår folder om god man och förvaltare, där vi har sammanfattat allmän information.

Valter

Valter är en e- tjänst där du som ställföreträdare bland annat kan arbeta med dina räkningshandlingar men även ansökan om samtycke till arvskifte, fastighetsförsäljning/bostadsrättsöverlåtelse. Ansökan om tillfällig god man, ansöka om uttagstillstånd samt begäran om entledigande.

Digitala utbildningar för e-tjänsten Valter

I denna länklista finner du digitala utbildningar om E-tjänsten Valter som används för digital inlämning av förteckning, årsräkning och sluträkning. Länkarna öppnas i ett nytt fönster.

Den som håller i utbildningarna är Anna-Karin Wistrand på Resursen Sverige AB.

Digital utbildning: E-Tjänsten Valter-introduktion och inloggning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Digital utbildning: Löpande räkenskaper Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Digital utbildning: Redovisning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Inloggning till Valter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Senast uppdaterad: 8 juni 2022