Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna

Telefon
Telefon 2

0250-176 23 (fax)

Telefon 3
Besöksadress

Fredsgatan 16 (endast bokade besök)

Postadress

792 80 Mora

Övrigt

Telefontid mån - fre kl. 10.00 - 12.00

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.