Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat covid-19.

Politik och demokrati

Som medborgare kan du på olika sätt ta del av vad kommunen arbetar med och vad de politiska nämnderna bestämmer. Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. Du kan också påverka genom att lämna synpunkter, felanmälningar och förslag.