Sammanträdesplan

Här hittar du sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder. Kommunfullmäktiges möten är alltid öppna för allmänheten. Övriga möten är stängda, men de protokollförs alltid.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen 2019.pdf 253.6 kB 2019-01-11 10.37
För- och grundskolenämnden.pdf 228.1 kB 2019-02-07 09.00
Gemensam nämnd social myndighetsutövning.pdf 512.4 kB 2019-02-07 09.00
Kultur- och fritidsnämnden.pdf 423.6 kB 2019-02-07 09.00
Socialnämnden.pdf 488.3 kB 2019-02-07 09.00
Socialnämndens IFO-utskott.pdf 493.1 kB 2019-02-07 09.00
Tekniska nämnden.pdf 113.6 kB 2019-02-07 09.00
Byggnadsnämnden.pdf 328.1 kB 2019-03-20 16.36
Senast uppdaterad: 7 februari 2019