Sammanträdesplan

Här hittar du sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder. Kommunfullmäktiges möten är alltid öppna för allmänheten. Övriga möten är stängda, men de protokollförs alltid.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 103.9 kB 2019-12-09 11.45
Byggnadsnämnden 343.4 kB 2020-01-21 15.25
Gemensam nämnd för social myndighetsutövning 323.1 kB 2020-01-09 09.00
Gemensam servicenämnd för ISIT 36.1 kB 2020-01-22 08.30
Gymnasienämnden 615.4 kB 2019-12-16 08.57
Kultur- och fritidsnämnden 394 kB 2019-12-11 11.43
Socialnämnden 277.4 kB 2019-12-12 15.08
Socialnämndens IFO-utskott 214.8 kB 2020-01-09 09.03
Tekniska nämnden 58.6 kB 2020-01-17 14.41
Senast uppdaterad: 2 december 2019