Extra kommunstyrelse om att äga eller hyra kommunens lokaler vid Strandenområdet

Frågan om utvecklingen av Strandenområdet i centrala Mora kommer att tas upp vid ett extra sammanträde i kommunstyrelsen den 15 mars. Då ska kommunstyrelsen besluta om kommunen ska bygga själv och äga fastigheterna för de nya verksamheterna, eller låta en privat aktör investera och att kommunen sedan hyr fastigheterna.

Bild

Flygbild över Strandenområdet sommaren 2017. Foto: Bergslagsbild AB

Sammanträdet är inställt

Det extra kommunstyrelsesammanträdet som var planerat till 15 mars för att ta ställning till paket A eller B  är inställt.

Kommunstyrelsen kommer alltså den 15 mars att fatta ett strategiskt viktigt beslut om kommunen ska äga eller hyra byggnader för bland annat skola, kulturhus, kulturscen och sporthall. Redan samma kväll, måndag den 15 mars kommer kommunfullmäktige att ta ställning i frågan.

Just nu görs noggranna beräkningar för vad kostnaderna blir på lång och kort sikt för de två alternativen. Alternativ A innebär att kommunen bygger och äger skola, kulturskola, ungdomsgård och idrottshall – men hyr bibliotek och kulturscen.

Alternativ B innebär att en aktör inom fastighets- och byggsektorn bygger och att kommunen hyr samtliga lokaler.

Sedan tidigare pågår förhandlingar med tre bolag i branschen om hur den exakta utformningen skulle kunna bli. Några exakta förslag finns ännu inte. Det kommer kommunstyrelsen att ta ställning till senare i vår, förutsatt att kommunen väljer alternativ B som innebär att en privat aktör bygger och att kommunen hyr.

Kommunen fattade i oktober förra året ett inriktningsbeslut om vilka verksamheter som ska inrymmas på det så kallade Strandenområdet, som idag utgör en grusplan med Rosa huset. En utredning visar att det finns stora fördelar om olika verksamheter i kommunen hålls samlade. Den totala byggytan kan därmed minskas med cirka 2 300 kvadratmeter.

 • En 7–9 skola för cirka 800 elever
 • Ett kulturhus innehållande folkbibliotek, utställningslokal, bygdearkiv, skolbibliotek och arbetsplatser
 • En fullstor idrottshall med läktare som är delbar i två planer, samt ytterligare en liten idrottshall för redskapsgymnastik och bollsport
 • Lokaler för kulturskola och fritidsgård
 • En kulturscen med kapacitet på maximalt 400 sittande besökare

”Det finns för- och nackdelar med båda alternativen, att kommunen äger eller hyr lokalerna. Fördelen med att hyra är att vi slipper de enormt stora investeringskostnaderna. En etablerad och seriös fastighetsförvaltare skulle kunna sköta lokalerna på ett effektivt sätt, vilket bidrar till hållbara samordningsvinster. Fördelen med att äga fastigheterna är att kommunen på sikt kan få större kontroll över lokalerna”, säger kommunstyrelsens ordförande Anna Hed (C).

”Det handlar ju också om ett principiellt beslut om kommunen ska hyra eller äga. Den exakta ekonomiska kalkylen för de två alternativen håller vi på att ta fram nu”, säger Anna Hed.

Läs mer om Strandenområdet

Tidsplan Strandenområdet

 • 3 februari: Telefonväkteri och webb-TV-sändning med företrädare för kommunen och där medborgarna kan ställa frågor
 • 16 februari och 9 mars: Redovisning av de ekonomiska konsekvenserna av alternativ A eller B
 • Beslut i kommunstyrelsen om alternativ A eller B
 • Beslut i kommunfullmäktige om alternativ A eller B

Om politiskt beslut fattas att gå på alternativ B:

 • 27 maj: Utvärdering klar av skol- och kulturlokaler
 • 28 maj: Förslag på aktör att utveckla området
 • 21 juni: Kommunstyrelsen fattar beslut om vilken aktör som får utveckla Strandenområdet och vilket förslag som anses bäst.
 • Hösten 2021: Detaljplaneprocess påbörjas

Alternativ A: Kommunen bygger och äger skola, kulturskola, ungdomsgård och idrottshall – men hyr bibliotek och kulturscen.
Alternativ B: En fristående aktör bygger och äger lokalerna och kommunen hyr.

Senast uppdaterad: 4 mars 2021