Robotar ska hjälpa frånvarande elever att hitta tillbaka till skolan

Kommunstyrelsen har beviljat ett robotprojekt inom grundskolan. Syftet med projektet att med hjälp av robotar ge stöd till elever med lång frånvaro. Målet är att underlätta för eleverna att senare komma tillbaka till skolan.

Foto på roboten AV1 i ett klassrum.

Roboten AV1. Foto: Estera Kluczenko

Elever som av olika anledningar inte kommer till skolan kan i förlängningen hamna i utanförskap. Det är därför viktigt att redan i ett tidigt stadium göra insatser för denna grupp, i första hand att motivera dem tillbaka till utbildning. Syftet med projektet är att få elever som är hemma länge att känna sig delaktiga i skolan, både när det gäller undervisning och sociala relationer.

Projektet riktar sig både mot så kallade hemmasittare och elever som är frånvarande länge från skolan, exempelvis på grund av sjukdom.

En invändning kunde vara att eleverna anpassar sig till att sitta hemma och följa undervisningen på distans och att situationen därmed blir permanent. Men vi vill använda robotarna som ett verktyg för att underlätta elevernas tillbakagång till skolan. Genom att ha kvar de sociala kontakterna och kunna ta del av undervisningen, blir det lättare att kunna ta steget tillbaka till skolan, säger Anders Karlsson, digital skolutvecklare på Mora kommun.

Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att fram till 2021 avsätta särskilda medel för att driva på omställningsarbetet i enlighet med strategin Hållbara Mora. Kommunens verksamheter har därför fått möjlighet att söka stöd ur medlen för att genomföra projekt som ska stärka omställningen till ett hållbart Mora.

För- och grundskoleförvaltningen har ansökt om att få leasa tio robotar som stöd till elever med lång frånvaro, både så kallade hemmasittare och elever som är frånvarande en längre tid av andra skäl. Förvaltningen har ansökt om 390 000 kronor ur digitaliseringsmedlen för hela projektperioden som sträcker sig mellan 2019 och 2021.

Kommunstyrelsen har beviljat projektet och ett hemmasittarteam ska nu rekryteras som kommer ansvara för att driva robotprojektet.

Robotarna

Robotarna som ska användas kallas för AV1 och är utvecklade av ett norskt företag som heter No isolation. AV1 är en kommunikationsrobot som är utvecklad för att barn som av någon anledning inte kan eller vill ta sig till skolan ska få möjlighet att delta i undervisningen på sina egna villkor. Genom en app i telefonen eller surfplattan kan eleven se, höra och prata med sina klasskamrater som om de vore i klassrummet. Eleven kan också rotera roboten, räcka upp handen och visa olika känslor genom att klicka på olika knappar i appen.

Roboten har bland annat varit lyckad på en skola i Kungsbacka kommun, du kan läsa om deras erfarenhet av roboten på No Isolations webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

För att säkerställa elevens trygghet har roboten ett antal säkerhetsfunktioner. Bara ett barn kan använda roboten åt gången, och eleven måste logga in med ett personligt lösenord. All data som skickas via appen är krypterad vilket innebär att ingen utomstående kan få tillgång till det som skickas mellan barnet och roboten. Det går inte heller att spela in eller spara en videoström.

Du kan läsa mer om roboten AV1 på No Isolations webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Roboten AV1 i ett klassrum.

Foto: Estera Kluczenko

Vad är hemmasittare?

  • Hemmasittare är barn som har varit borta från skolan i mer än fyra veckor i följd eller längre. Det kan vara både giltig och ogiltig frånvaro på grund av till exempel långvarig sjukdom eller psykisk ohälsa.
  • Gemensamt för de hemmasittande barnen är att de behöver extra stöd i skolan. Exempelvis handlar det om barn med lättare form av autism eller ADHD, barn som har svårt för stökiga miljöer.
  • Enligt en undersökning som Kalla fakta har gjort tillsammans med den svenska statistikbyrån SCB finns det cirka 5500 svenska barn som kan klassas som hemmasittare. Det motsvarar ett barn i varje grundskola i Sverige.
Senast uppdaterad: 30 september 2019