Fler laddstationer för kommunens elbilar

För att kunna använda fler egna elbilar behöver Mora kommun förstärka sin laddinfrastruktur. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 5 november anslogs 400 000 kr för att kunna bygga fler laddstationer vid kommunens verksamheter.

Elbilar parkerade vid laddstationer

Två av Mora kommuns elbilar på laddning utanför kommunhuset.

Laddstationerna är enbart tänkta för kommunens egna tjänstebilar.

Beredningsgruppen för medel till hållbara idéer har bedömt att projektet lever upp till kommunens strategi Hållbara Mora och dess regelverk. Projektet anses i hög grad medverka till minskad klimatpåverkan, samtidigt som det är innovativt i en lokal verksamhet.

Förstärkningen av laddinfrastrukturen beräknas pågå under hela 2020. Utöver de 400 000 kr som ansökts från kommunstyrelsens medel till hållbara idéer, kommer projektet även att ansöka om statlig medfinansiering från Energimyndigheten.

Om medel till hållbara idéer

Inom ramen för hållbarhetsstrategin Hållbara Mora är det mellan åren 2019-2021 möjligt för kommunens verksamheter att via kommunstyrelsen ansöka om ekonomiskt stöd för att genomföra så kallade hållbara idéer. Syftet är att driva projekt som ska stärka omställningen till ett hållbart Mora i enlighet med hållbarhetsstrategin. En beredningsgrupp samlar in och bedömer ansökningarna.

Senast uppdaterad: 6 november 2019