Klimatlådan minskar svinnet i Moras skolor

Nu ska Mora kommun sänka sitt matsvinn rejält – målet är en minskning med hela 25 procent under nästa år. En av åtgärderna är att införa den så kallade klimatlådan redan den 2 december. Då kan alla elever och all skolpersonal i Mora köpa med sig överbliven mat från skolbespisningen till självkostnadspris.

Ann-Christin Helén, kock på Mora gymnasiums kök och kostchef Andreas Hermansson.

Ann-Christin Helén, kock på Mora gymnasiums kök och kostchef Andreas Hermansson. Foto: Daniella Johansson.

Som det har varit hittills, får maten som idag blir kvar i serveringsdiskarna inte tas tillvara när dagen är slut utan slängs bort. Det är den här maten som personal och elever nu erbjuds att köpa för att den inte skall gå förlorad.

Personal och elever tar själva med sig en tom matlåda för dagen, och är sedan välkomna att fylla sin egen låda i respektive skolmatsal varje vardag under terminstid, kl. 13.00-13.15. Priset är 30 kronor och betalningen sker med Swish.

”Det är mat som annars går rätt ner i komposten, vilket är både resursslöseri och ekonomiskt olönsamt. Det här är ett led i kommunens hållbarhetssatsning”, säger Andreas Hermansson, kostchef på Mora kommun.

Skolmaten i Mora är näringsberäknad och bra kost. Och Andreas Hermansson ser en möjlighet för exempelvis elever i högstadiet och gymnasiet som bor inackorderade och nu kan köpa med sig lagad mat hem.

Tillgången kommer naturligtvis att variera mellan olika skolor. Men det måste alltid finnas väl tilltaget med mat så att alla elever är garanterade lunch. Och det är den överblivna maten som nu säljs istället för att hamna i komposten.

”Vi har utvecklade system för att räkna ut hur mycket mat som behövs för skolluncherna och det minimerar risken för att man medvetet lagar lite för mycket för att det ska bli mat över till klimatlådan. Men hur noga vi än beräknar, blir det oftast mat över”, säger Hermansson.

Klimatdosan är del i ett större svinnprojekt som Mora kommun drar igång till årsskiftet.

”Vi vill få en helhetsbild av matsvinnet i kommunen. Därför kommer alla kök i kommunen att väga det dagliga tallrikssvinnet och serveringssvinnet. Utifrån de kunskaperna kan vi anpassa åtgången och volymen för att på så vis minska svinnet redan vid tillagningen. Samtidigt synliggör vi svinnet för eleverna och ökar medvetenheten”, säger Andreas Hermansson.

På följande 12 skolor kommer klimatlådan att erbjudas:

 • Bjäkenbacken
 • Nusnäs
 • Färnäs
 • Mora gymnasium
 • Morkarlby skola
 • Morkarlbyhöjden
 • Noretskolan
 • Sollerö skola
 • Våmhus skola
 • Venjan
 • Utmeland
 • Vika
Ann-Christin Helén, kock på Mora gymnasiums kök, fyller sin matlåda med mat.

Från och med den 2 december kan alla elever och skolpersonal i Mora köpa med sig överbliven mat från skolbespisningen. Här fyller Mora gymnasiums kock Ann-Christin Helén sin matlåda med dagens lunch. Foto: Daniella Johansson

Senast uppdaterad: 4 april 2022