Tallriksautomat ska minska svinn i skolmatsalen

Kommunens kostenhet vill införa en ny tallriksautomat på Mora gymnasium. Syftet är att minska svinnet och få en bättre översikt hur matgästerna väljer att äta. Satsningen på tallriksautomaten kommer att ske inom ramen för Hållbara Mora.

Tallriksautomat med dispenser

Illustrerad tallriksautomat i öppet läge.

Tallriksautomaten delar ut en tallrik när en matgäst sveper ett elektroniskt kort framför en sensor. Kortet används även som passerkort för åtkomst till olika lokaler i gymnasiets lokaler. Passerkortssystemet kommer att införas under året.

Syftet med tallriksautomaten är att få ett helhetsgrepp över matsvinnet, något som behövs enligt strategin Hållbara Mora.

Andreas Hermansson, kostchef på Mora kommun hoppas på att kommunstyrelsen godkänner kostenhetens projektansökan. "Kommunen vill få en bättre överblick av antalet portioner som gymnasiets matgäster tar ut, hur många som besöker matsalen samt hur populära olika maträtter är. Det förbättrar också arbetsmiljön för vår personal och även miljön i matsalen."

Några av de förbättringar som nämns i projektansökan:

  • Tallriksautomaten identifierar behöriga gäster till matsalen.
  • De nya rutinerna förbättrar arbetet i restauranger genom tidskontrollerat flöde av olika grupper.
  • Vissa grupper som är i behov av mat fler gånger på dagen får särskilda behörigheter för det på sina kort.
  • Det blir tydligare resultat för åtgång på mat, vilket leder till mindre svinn och därmed sparade pengar.

Tillsammans med tallriksautomaten ingår även en maskin där matgäster på ett knapptryck enkelt kan tycka till om dagens mat, trivseln och matsalsmiljön.

Finansiering

Projektet finansieras genom kommunstyrelsens medel för hållbara idéer. Totalt har kostenheten ansökt om 332 000 kronor.

Projektansökan tas upp för beslut under kommunstyrelsens nästa sammanträde den 14 januari.

Senast uppdaterad: 4 april 2022