Mora i dalatoppen när det gäller lågt matsvinn i skolorna

Mora ligger i topp i länet när det gäller att få ner matsvinnet i kommunens skolor. I den senaste mätningen ligger Mora bäst till av dalakommunerna. Samtidigt har Mora ett mål att minska matsvinnet med 25 procent från hösten 2019 och fram till i år. Det målet ligger kommunens kostenhet redan mycket nära att klara.

Foto på Ann-Christin Helén, kock på Mora gymnasiums kök och kostchef Andreas Hermansson.

Ann-Christin Helén, kock på Mora gymnasiums kök och kostchef Andreas Hermansson. Foto: Daniella Johansson.

I höstas låg svinnet på 54 gram person, men har nu gått ner till 47 gram/person vilket är bara två gram från målet på 45 gram.

”Vi jobbar målmedvetet med att få ner svinnet,” säger kostchefen Andreas Hermansson på Mora kommun. ”Dels använder vi en rad tekniska och digitala verktyg för att mäta svinnet. Och dels förklarar vi pedagogiskt för barnen hur man kan undvika att kasta mat och varför det är viktigt”, berättar han.

Barnen kan till exempel se ”dagens notering” i skolmatsalen, alltså på ett tydligt sätt hur mycket mat som slängdes dagen före och vilket värde den maten hade.

”Det blir en morot och drivkraft att inte lägga upp mer mat än nödvändigt och äta upp portionen”.

Visserligen har matsvinnet gått upp lite nu under coronasituationen. Men det beror på att barnen inte får ta mat själva utan den läggs upp av matsalspersonalen.

”Då kan det lätt bli lite större portioner än vanligt, men jag tror att vi kommer tillbaka till lägre siffror igen när det blir som vanligt igen”, menar kostchefen Andreas Hermansson.

I den senaste mätningen i länet ligger alltså Mora i topp efter att 9 av 15 kommuner har redovisat sina resultat för två veckor under våren. Mätningar görs under två veckor två gånger om året. Det är både tallrikssvinn och serveringssvinn som redovisas i statistiken.

Mora ingår i ”Avfallsplanering Dalarna” där just matsvinn är ett viktigt fokusområde och därför har ett projekt startats som fokuserar på att minska matsvinnet i kommunernas skolkök. Projektet startade 2018 och pågår till juni 2021. Alla kommuner i Dalarna är med och projektet har fått bidrag från Naturvårdsverket via klimatklivet.

Projektet går ut på att via utbildning för både kökspersonal, pedagoger och elever jobba mot målet att halvera skolkökens matsvinn till år 2030.

I Mora är alltså målet att minska matsvinnet i skolköken med 25 procent från 2019 till i år som ett första steg.

Senast uppdaterad: 4 april 2022