Gemensam satsning för minskad skolfrånvaro

Ökad skolnärvaro. Det är det övergripande målet när Mora kommun nu satsar på att stötta så kallade Elof-elever, det vill säga elever som har en lång och oroande frånvaro. Projektet är en del i kommunens satsning Hållbara Mora. Genom ELOF närvaroteam vill man uppnå en bättre samverkan mellan skola och socialtjänst, utveckla bra arbetsmetoder samt förstås öka elevernas närvaro.

Barn i ett klassrum

För skolan är det viktigt att i ett tidigt skede fånga upp elever som har en hög frånvaro. Detta konstaterade Socialstyrelsen i en stor rapport som kom ut 2016 och som omfattar hela grundskolan.

– I Moras grundskolor finns det en närvarorutin för att arbeta aktivt med skolnärvaro. Ofta är insatserna på skolan tillräckliga för att vända trenden och bromsa frånvaron men i de fall detta inte har kunnat uppnås har kommunen sett behov av ytterligare insatser, säger Helena Idfeldt, pedagog på för- och grundskoleförvaltningen.

Rektorn för elevens skola kan då ansöka om hjälp från närvaroteamet, som består av Helena Idfeldt och Sandra Larsen som representanter från för- och grundskoleförvaltningen respektive socialförvaltningen.

– Vi har genomfört en omvärldsbevakning och tittat på hur andra kommuner arbetar med dessa elever. Vi har också analyserat olika arbetssätt, projekt och skolnärvaroteam. Det som har varit mest framträdande är bristerna i samverkan, trots att det har funnits en stor vilja från samtliga parter. Och eftersom samverkan är avgörande i arbetet med dessa elever är detta den stora utmaningen, säger Sandra Larsen.

Helena och Sandra har därför identifierat modeller för hur samverkan organiserats när det fungerar.

– Förhoppningen är att detta ska mynna ut i en modell för hur vi synkroniserar samverkan mellan alla parter i Mora kommun för denna målgrupp. Här är en viktig framgångsfaktor att det finns en koordinerande funktion som liksom spindeln i nätet håller i trådarna. Det är ofta ett komplext samverkansnät där vårdnadshavare och elev möter personal från bland annat skolan, socialtjänsten, specialistpsykiatrin eller barn- och ungdomshabilitering, säger Sandra Larsen.

ELOF närvaroteam

  • Ett projekt mellan för- och grundskoleförvaltningen och socialförvaltningen.
  • Syftet är att öka elevernas närvaro i skolan genom en ökad kompetens och en närmare samverkan mellan förvaltningarna.
  • Elof närvaroteam finns tillgängligt från terminsstarten nu i höst. Projektet pågår fram till i slutet av 2021 för att sedan utvärderas.
  • Är ett av de projekt som fått bidrag från ”Hållbara Mora”, som kommunen har startat för att stimulera hållbara idéer.

Text: Krister Insulander

Senast uppdaterad: 2 september 2020