Kommunen förhandlar med tre aktörer om utveckling av Strandenområdet

Mora kommun har valt ut tre aktörer inom bygg- och fastighetsbranschen att gå vidare med i en så kallad dialogförhandling för att utveckla Strandenområdet. I våras gick kommunen ut med en intresseförfrågan till privata marknaden om skola, idrottshall, kulturskola, kulturhus, kulturscen samt en öppen byggrätt på området. Elva företag inom fastighets- och byggnadsbranschen visade intresse för att vara med i en utveckling. Diskussionen går nu vidare med tre av dem.

Bild

Bildtext (Ändras i inställningar och glöm inte alt-text)

De tre företagen är Stenvalvet, Sveafastigheter och SBB Samhällsbyggnadsbolaget.

De aktörerna går vidare för att de har visat ett långsiktigt ansvarstagande och bra meriter inom projektutveckling.

Från början visade elva företag intresse för att vara med och utveckla Strandenområdet. Av dessa togs fem ut till referenstagning och en närmare granskning. Nu återstår tre företag i en dialogförhandling där det handlar om att hitta den bästa aktören för att utveckla Strandenområdet.

På tisdag den 6 oktober kommer kommunstyrelsen i Mora att fatta beslut om det huvudsakliga verksamhetsinnehållet på Strandenområdet.

Just nu är förslaget på verksamhetsinnehållet:

  • En 7–9 skola för cirka 800 elever
  • Ett kulturhus innehållande folkbibliotek, utställningslokal, kompaktarkiv för bygdearkiv, skolbibliotek, kontors- och arbetsplatser
  • En fullstor idrottshall med läktare som är delbar i två planer, samt ytterligare en liten idrottshall utrustad för redskapsgymnastik och bollsport. Den fullstora idrottshallen ska uppnå kraven för matcher inom högsta serien för handboll, innebandy och basket
  • Lokaler för kulturskola och fritidsgård
  • En kulturscen med auditorium med upp till 400 sittande besökare
  • Centralarkiv
  • Eventuellt kommunala kontorslokaler om ca 1000 kvadratmeter. En utredning pågår om det kommunala behovet av administrativa lokaler.
Senast uppdaterad: 7 oktober 2020