Kommunstyrelsen beslutade om huvudinriktning för Strandenområdet

Kommunstyrelsen har beslutat om det huvudsakliga innehållet på det så kallade Strandenområdet och hur det skulle kunna utvecklas. En utredning visar att området med fördel kan samla en rad olika verksamheter som skola, idrottshall, kulturskola, kulturhus, kulturscen samt en öppen byggrätt på området.

Flygbild över Strandenområdet.

Flygbild över den grusyta som kallas "Strandenområdet". Denna flygbild är från sommaren 2017, innan en provisorisk cirkulationsplats byggdes i korsningen Vasagatan/Älvgatan. Foto: Bergslagsbild AB.

Kommunen har tidigare bjudit in fastighets- och byggbranschen att anmäla intresse för att vara med och utveckla området. Intresset var stort och kommunen går nu vidare med tre av företagen: Stenvalvet, Sveafastigheter och SBB Samhällsbyggnadsbolaget.

Meningen är att ett mer konkret förslag om utformningen av Strandenområdet ska utkristalliseras i förhandlingarna. Därför har nu kommunstyrelsen beslutat om den huvudsakliga inriktningen av området:

  • En 7–9 skola för cirka 800 elever
  • Ett kulturhus innehållande folkbibliotek, utställningslokal, bygdearkiv, skolbibliotek och arbetsplatser
  • En fullstor idrottshall med läktare som är delbar i två planer, samt ytterligare en liten idrottshall för redskapsgymnastik och bollsport
  • Lokaler för kulturskola och fritidsgård
  • En kulturscen med kapacitet på maximalt 400 sittande besökare
  • Centralarkiv
  • Option på kommunala kontorslokaler om ca 1000 kvadratmeter. En utredning pågår om det kommunala behovet av administrativa lokaler

Utredningen visar att det finns stora fördelar om olika verksamheter i kommunen hålls samlade. Den totala byggytan kan minskas med cirka 2.300 kvadratmeter, vilket reducerar hyreskostnaderna med cirka fyra miljoner kronor för Mora kommun.

”Det finns dessutom ett värde i att många olika verksamheter hålls samlade då det skapar ett liv och rörelse på området fler timmar på dygnet. Det bidrar till en naturlig mötesplats för bildning, idrott och kultur. Ett kulturhus med folkbibliotek på området kommer innebära möjligheter till utökad samverkan mellan folkbiblioteket och skolbiblioteket”, säger kommunstyrelsens ordförande Anna Hed (C).

Den fullstora idrottshallen ska klara kraven för matcher inom högsta serien för handboll, innebandy och basket.

”Det här är inte det slutgiltiga beslutet, utan det finns fortfarande möjlighet att göra förändringar om hur Strandenområdet och den nuvarande grusplanen ska användas. Jag tror dock att det här är en bra satsning som betyder mycket för Mora. Vi behöver bättre lokaler, framför allt för skolan och den nuvarande planen visar att det här är ekonomiskt hållbart”, fortsätter Anna Hed.

Senast uppdaterad: 7 oktober 2020