Utfrågning om Strandenområdet - intervju med Peter Karlsson och Åsa Svedjetun

Förra veckan bad vi allmänheten att skicka in frågor och funderingar kring de alternativ som finns gällande byggande och ägande av fastigheter och verksamheter på Strandenområdet. Här kan du se en intervju med kommundirektör Peter Karlsson och Åsa Svedjetun på Archus Development, där de ger mer information om läget.

Flygbild över Strandenområdet i Mora, där ungdomsgården Rosa Huset står.

Strandenområdet, med Rosa Huset i fokus. Foto: Bergslagsbild AB

Intervjun hölls över Microsoft Teams, med kommunikationschef Anders Rosén som ställer frågorna och presenterar alternativen.

Läs mer om Strandenområdet här

Senast uppdaterad: 1 mars 2024