Mora kommun klar med matupphandling - fler lokala leverantörer

Mora kommun har tillsammans med grannkommunerna Orsa, Älvdalen, Vansbro och Malung-Sälen, gjort en gemensam upphandling kring livsmedel. Upphandlingen innebär att fler lokala leverantörer kan leverera mat till kommunens kök.

Bild från matsalen i Nusnäs skola som deltog i kommunens klimatsmarta matvecka i december 2018.

Bild från när Nusnäs skola deltog i kommunens klimatsmarta matvecka i december 2018. Foto: Anders Rosén.

Ett mål i kommunerna är att använda mer närproducerade livsmedel. Det innebär kortare resväg för livsmedlen och lägre klimatavtryck. Tidigare har fokus legat på ekologiska varor, men för att värna klimatet och hålla hög kvalitet på produkterna så blir närproducerade livsmedel mer och mer viktigt.

Avtalen är en fortsättning och en uppföljning av den upphandling av lokal mat till kommunen som gjordes 2017 och som då blev nationellt uppmärksammad och nominerad till ”Årets offentliga upphandling” vid upphandlingsdagarna 2018.

”Vi har fått arbeta hårt sen vi påbörjade den första upphandlingen för några år sen. Den förra upphandlingen blev bra och denna blev ännu bättre. Lyckligtvis kunde vi grannkommuner gå ihop och göra det tillsammans”, säger Anna Hed (C), kommunstyrelsens ordförande i Mora.

I lagen om offentlig upphandling, LOU, finns en princip om icke-diskriminering som innebär att lokala företag inte får ges företräde vid en upphandling. Men i den kommungemensamma upphandlingen har fler lokala leverantörer lyckats uppnå kraven som ställts av kommunerna.

De varor som finns med i livsmedelsupphandlingen är bland annat kött, chark, bröd, dryck och potatis. De resterande produkter som behövs i köken kommer att upphandlas senare, även det i en gemensam upphandling med grannkommunerna.

”Vi vill servera mat som är god och näringsrik, men också trygg och säker. Vi vill veta var maten kommer ifrån”, säger Anna Hed.

”Det handlar även om vår vilja att öka självförsörjningsgraden, och här måste Mora också vara med och bidra. Mora är en besöksnäringsort, och många besöker oss för att det är vackert. De gröna näringarna är därför viktiga då de håller landskapet öppet”, fortsätter Anna Hed.

Denna upphandling ger också möjlighet för skolelever att besöka leverantörer i lärande syfte, för att eleverna ska förstå hur det de äter hamnar på tallriken.

”Vi har nu en unik situation där vi kan cykla runt i byarna och kolla på potatisen som sen ligger på barnens tallrikar i skolmatsalen. Att ta råvaror från byarna och närliggande ställen känns jättebra!” säger Andreas Hermansson, kostchef i Mora kommun.

Foto på kostchef Andreas Hermansson när han cyklar förbi några åkrar.

Mora kommuns kostchef Andreas Hermansson på sin snabba cykel. Han gillar att röra sig bland de odlingar som de senare kommer servera som mat i kommunens kök.

Senast uppdaterad: 4 april 2022