Noretskolan fortsätter med blandad när- och fjärrundervisning för högstadieeleverna

Det var tänkt att båda högstadieskolorna i Mora skulle gå över till full undervisning i skolan från och med 17 maj. Nu meddelar skolledningen att Noretskolan kommer fortsätta med fjärrundervisning varannan dag under vecka 20. Morkarlbyhöjdens skola följer däremot den tidigare beslutade planen som innebär att högstadieeleverna har all undervisning i skolan från och med 17 maj.

Bild på Noretskolan

Noretskolan.

Noretskolan kommer alltså att fortsätta med fjärrundervisning varannan dag under vecka 20. Anledningen är att Region Dalarnas smittskyddsenhet rekommenderar att lågstadiet ska hållas separerat från övriga klasser.

”Smittskydd har rekommenderat oss att separera lågstadieleverna från de andra eleverna som en smittskyddsåtgärd. Eftersom lågstadieeleverna äter i matsal 1 måste de andra eleverna äta i någon av de andra två matsalarna och dessa rymmer tyvärr inte alla elever. Vi har därför kommit fram till den här tillfälliga lösningen”, säger skolchef Inga-Lena Spansk.

Så här kommer högstadieklasserna på Noretskolan att schemaläggas under vecka 20:

  • Årskurs 9 är i skolan måndag, onsdag och fredag.
  • Årskurs 8 A och 8 B är i skolan samma dagar som årskurs 9.
  • Årskurs 7 är i skolan tisdag och torsdag.
  • Årskurs 8 C och 8 D kommer vara i skolan samma dagar som årskurs 7.

Aktuella scheman finns på skolornas hemsidor.

Senast uppdaterad: 12 maj 2021