Kommunstyrelsen beviljar medel för reparation av Seljabron

En reparation av Seljabon är akut och behöver genomföras så snart som möjligt, annars finns det en risk att bron måste stängas. Därför har kommunstyrelsen beviljat en finansiering av reparationsarbetet på två miljoner kronor.

Seljabron, maj 2021.

Seljabron, Seljavägen.

Under 2020 genomförde tekniska förvaltningen en besiktning av kommunens broar. Flera broar visade sig ha allvarliga brister, men en av de med störst reparationsbehov var Seljabron. Bedömningen vid en första besiktning var att skadorna skulle kosta cirka 300 000 kronor att åtgärda, men efter en djupare undersökning visade det sig också att den södra ändtvärbalken måste repareras och helst göras om helt och hållet. Det har ökat den totala kostnaden till cirka två miljoner kronor.

Kommunstyrelsen har därför avsatt medel för reparationer och på grund av Seljabrons skick kommer reparationsarbetet påbörjas så snart som möjligt för att förhindra en avstängning.

Senast uppdaterad: 1 juni 2021