Nytt inriktningsbeslut om Strandenområdet fattat av kommunstyrelsen

Ett nytt inriktningsbeslut för utvecklingen av Strandenområdet i centrala Mora har fattats av kommunstyrelsen. I det nya förslaget är flytten av kulturhus och bibliotek från centrum borttaget, medan en satsning på ny 7-9-skola med idrottshall ligger kvar. Den 21 juni ska kommunfullmäktige fatta beslut om det nya förslaget till inriktning på Strandenområdet.

Flygbild över Strandenområdet i Mora, där ungdomsgården Rosa Huset står.

Flygbild över Strandenområdet i Mora, där ungdomsgården Rosa Huset står.

I oktober 2020 tog kommunstyrelsen ett inriktningsbeslut om det huvudsakliga verksamhetsinnehållet på Strandenområdet.

I stora drag innebär det nya förslaget till inriktning:

  • En årskurs 7–9 skola för cirka 800 elever
  • En idrottshall med läktare och två planer, varav en på 20x40 meter och klassad för bollsport och som ska kunna användas till vissa evenemang
  • En blackbox i skolans lokaler som samnyttjas med kulturskolans verksamheter (en blackbox är ett scenrum för teater, ofta svartmålat utan möblemang för flexibel användning)
  • Rosa huset lämnas i huvudsak orörd till sitt yttre men anpassas efter verksamheternas behov till sitt inre
  • Kulturskolan och ungdomsgården blir kvar med verksamhet på Strandenområdet men kan få förändrade lokaler och placering på området.

Utöver satsningarna på själva Stranden, ska projektet även innehålla:

  • Noretskolan får anpassade lokaler för förskola
  • Morkarlbyhöjden 7-9-skola görs om till bostäder
  • Minst 300 bostäder utöver bostäderna på Morkarlbyhöjden ska byggas inom tio år, varav hälften ska vara byggda under de första fem åren.
  • Kommunen ska ha rätt till att köpa fastigheterna på Strandenområdet till marknadspris efter 25 år.

Det nya inriktningsbeslutet innebär en utökat satsning på bostäder, vilket ska säkerställa att den privata aktören etableras långsiktigt i Mora. Detta genom att få bygga minst 300 lägenheter med blandad upplåtelseform inom en tioårsperiod, varav hälften ska byggas inom fem år. Dessa bostäder omfattas inte av förslaget om bostäder på Morkarlbyhöjden 7-9-skola.

”För att kunna gå vidare med den här viktiga satsningen har vi gjort vissa förändringar mot det första inriktningsbeslutet. Flytt av kulturhus och bibliotek ligger inte kvar, men det viktigaste är att vi nu kan skapa en ny skola för årskurserna 7-9. Moras unga behöver verkligen nya moderna skollokaler som klarar dagens och framtidens krav”, säger Anna Hed (C), kommunstyrelsens ordförande.

”Satsningen på idrottshall är också viktig, liksom kopplingen mellan skolan och ungdomsverksamheten på Rosa huset och de satsningar vi gör där”, fortsätter Anna Hed.

I förhandlingen med de privata aktörerna ska kommunen ges rätt att vid kontraktstidens slut efter 25 år, kunna köpa fastigheterna på Strandenområdet till vid den tidpunkten gällande marknadsvärde.

Lokalerna bedöms bidra till ökad trygghet under de 25 första åren med en förutsägbar kostnad tack vare en fastställd hyra, samt att det bidrar till att en ny bostadsaktör kan etablera sig i Mora. Kommunledningen ska nu ta fram förslag på utvecklingsområden som kan anvisas för bostadsetableringar.

”Det är väldigt intressant att vi nu också får in en större satsning på bostäder i Mora. Det blir intressant för bygg- och fastighetsaktörer att både få möjlighet att bygga skola, idrottshall och samtidigt flera hundra nya bostäder i Mora”, menar kommunstyrelsens ordförande Anna Hed (C).

I det nya inriktningsbeslutet ska Vasaloppets behov fortsatt beaktas.

Senast uppdaterad: 3 juni 2022