Mora kommun har beslutat om
nya former för internationellt samarbete

Kommunfullmäktige i Mora har beslutat att säga upp de formella avtalen med sina utländska vänorter. Utbytet med de fyra vänorterna har på senare tid varit näst intill obefintligt och kommunen vill nu i stället ha utländskt utbyte utifrån aktuella behov och där kommunens verksamheter får en tydlig nytta.

flera olika flaggor

För närvarande har Mora kommun fyra vänorter: Vörå i Finland, Oberammergau i Tyskland, Val di Fiemme i Italien samt Mora i Minnesota, USA.

Vänortsutbytet med Vörå i Finland startades 1949 och har sitt ursprung i en tid då vänortsarbetet syftade till att stötta de nordiska grannländerna i återuppbyggnaden efter andra världskriget. Vänortsavtalen med övriga orter har ingåtts mot bakgrund av att dessa orter arrangerar långlopp på skidor.

Utbytet i vänortsform med dessa fyra orter har dock de senaste åren varit ytterst begränsad.

Redan i september 2020 sade Mora kommun upp det samarbetsavtal man hade med en kinesiska staden Changchun, bland annat av politiska skäl.

I stället kommer Mora kommun i fortsättningen att arbeta med internationella utbyten på ett mer flexibelt sätt, där kommunens aktuella behov ska styra. Inriktningen ska vara att kommunens verksamheter får nytta av utbytet genom att erfarenheter och kunskaper utomlands kan utbytas.

Ett exempel är det utbyte som redan bedrivs på skolområdet inom EU-programmet Erasmus+ på Noretskolan i Mora. Syftet med Erasmusprogrammet är att utbyta erfarenheter mellan olika skolor i Europa. Länder man redan haft utbyte med är Irland, Spanien, Tjeckien, Kroatien, Slovakien och Estland.

"Relationer och band med de orter vi haft formella vänortsavtal med kan ändå bestå i framtiden, bara det ömsesidiga engagemanget finns. Fullmäktiges beslut innebär alltså inte att Mora kommun slutar med sitt internationella utbyte, utan att vi istället tittar på den konkreta nyttan för våra verksamheter och hur vi kan få det bästa kunskapsutbytet med samarbetspartner utomlands, vid varje enskilt tillfälle", säger Lennart Sacrédeus (KD), ordförande i kommunfullmäktige och den tidigare vänortskommittén. 

Mora kommunfullmäktige beslutade samtidigt att kommunens vänortskommitté byter namn till ”Kommittén för nationaldag och internationellt utbyte” och ges i uppdrag att även ansvara för kommunens årliga nationaldagsfirande.

Senast uppdaterad: 24 juni 2021