Mora kommun och Region Dalarna vill förstärka ungdomshälsan

Nu har Sofia Jarl (C), regionråd i Region Dalarna och Anna Hed (C) kommunalråd i Mora kommun undertecknat en avsiktsförklaring som ska ligga till grund för ett förstärkt samarbete kring unga.

Anna Hed (C), kommunalråd och Sofia Jarl (C), regionråd undertecknar dokument
- Vi vill flytta vården närmre invånarna och vi vill att man inte ska behöva bollas mellan olika verksamheter. Vårt samarbete med familjecentralen gör stor skillnad, nu vill vi utöka vår samverkan så att den inkluderar även skolbarn och äldre ungdomar, unga vuxna, säger Sofia Jarl (C), regionråd i Region Dalarna och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Region Dalarna och Mora kommun vill stärka samarbetet kring de unga genom förstärkt ungdomshälsa. Utgångspunkten är att samarbetet ska utvecklas tillsammans med familjecentralen som redan är etablerad i Mora.

- Vi ser en stor fördel med att hålla ihop stödet kring ungdomars hälsa en längre bit upp i åldern. Det handlar både om psykisk och fysisk hälsa. Vi ser ett större behov nu under pandemin med ökad psykisk ohälsa, begränsade möjligheter till fritidsaktiviteter och fler ungdomar är tyvärr arbetslösa. Våra ungdomar har farit illa i den här pandemin och vi behöver jobba mer tillsammans för att hjälpa dem, säger Anna Hed (C), kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Mora kommun.

Tanken är att regionens ungdomsmottagning och vårdcentral och kommunens elevhälsa ska arbeta tätare tillsammans.

- Det finns en del utmaningar som till exempel olika journalsystem och en del byråkrati som vi behöver ta oss igenom. Men styrkan i detta är den stora viljan att samarbeta för ungdomars hälsa, säger Sofia Jarl.- Vi ser stora fördelar med att komma in tidigt med stöd. Det här är en social investering och en hållbar väg för en god hälsa i samhället, avslutar Anna Hed.
Senast uppdaterad: 8 juli 2021