Genomfart Mora: Delar av arbetena återupptas i slutet av sommaren

Trafikverket meddelar nu att de har startat en upphandling av entreprenör som ska avsluta de påbörjade arbetena på den första delsträckan på E45/V70 genom Mora. Förhoppningen är att en entreprenör kan vara på plats redan i början av september.

Foto på genomfartsbygget

- Det här är ett positivt besked, att det arbete som är påbörjat kommer igång igen. Det är glädjande att processen kommer vidare och att stoppet inte blir alltför långt. Från Mora kommuns sida kommer vi att fortsätta bevaka den ekonomiska delen. Vi fortsätter dialogen med Trafikverket i augusti inför kommande upphandling av det återstående arbetet på delsträcka 1 och hela delsträcka 2, säger Anna Hed (C), kommunstyrelsens ordförande Mora kommun.

Senast uppdaterad: 16 augusti 2022