Nystart för utformningen av Strandenområdet

Nu startar processen med att utforma Strandenområdet med de tre bygg- och fastighetsföretagen som ingår i den så kallade innovationsupphandlingen. I november kommer de tre företagen lämna in sina slutgiltiga förslag som kommunen ska välja mellan.

Strandenområdet

Grusytan i centrala Mora som kallas för Strandenområdet. Foto: Daniella Johansson.

Vid ett uppstartsmöte 26 augusti fick företagen information om det nya innehållet. Uppstartsmötet var en fortsättning på de dialogförhandlingar som påbörjades under hösten 2020, men som pausades under våren 2021 på grund av det nya politiska beslutet kring inriktningen för området.

– Det är spännande att processen startar upp igen efter det beslut som togs av kommunfullmäktige i juni. Vi ser fram emot att se vad de tre företagen som ingår i dialogförhandlingen kommer presentera för oss under hösten, säger Joakim Nässén, utredare på Mora kommun.

Inriktningsbeslutet som togs av kommunfullmäktige 21 juni innebär att kulturhus, bibliotek och kulturscen har tagits bort från förslaget, medan en satsning på ny 7-9-skola med idrottshall ligger kvar. Det innebär dessutom en utökad satsning på bostäder i Mora där företaget som får uppdraget att bygga skolan även förbinder sig att ta fram 300 bostäder inom en tioårsperiod.

De tre företagen som ingår i dialogupphandlingen är Stenvalvet, Sveafastigheter och SBB Samhällsbyggnadsbolaget. Under uppstartsmötet har företagen fått information och möjlighet att diskutera de nya innehållet på Strandenområdet, detaljplaneprocessen och den nya tidsplanen. De har dessutom fått mer detaljerad information om de bostäder som ska byggas och getts tillfälle att lämna synpunkter på förslaget.

– Vi går nu in i en intensiv fas där vi kommer träffa företagen månadsvis inför att de ska lämna in sina slutgiltiga förslag i november. Det är därefter upp till kommunen att välja det för oss bästa alternativet. Vi ser verkligen fram emot den här vidare processen, säger Niclas Larsson, samordnare för strategiska mark- och etableringsfrågor.

Senast uppdaterad: 28 februari 2022