Ny tidpunkt för beslut om Strandenområdet

I juni 2021 tog kommunfullmäktige ett inriktningsbeslut om att utveckla Strandenområdet i centrala Mora. Beslutet omfattar bland annat en skola för årskurs 7–9 och en idrottshall med läktare och två planer.

Flygbild över Strandenområdet i Mora, där ungdomsgården Rosa Huset står.

Just nu pågår en process med att utforma Strandenområdet. Tre aktörer inom fastighetsbranschen ingår i en så kallad innovationsupphandling. Det innebär att de tar fram varsitt förslag till utformning av området som kommunen sedan ska välja mellan.

- När det blir dags att välja ett av de tre förslagen ska avtal tecknas. Det är viktigt att avtalen blir korrekta och överensstämmer med det politiken vill uppnå med beslutet. Avtalen är omfattande och komplexa, därför behöver vi upphandla juridiskt stöd. Den upphandlingsform som krävs innebär att tidpunkten för beslut av aktör behöver skjutas fram, säger Peter Karlsson, kommundirektör.

Tidigare var planen att förslaget skulle upp för beslut i kommunfullmäktige i december 2021. Nu kommer tjänstemannastyrgruppen lämna förslag till beslut till kommunstyrelsen i februari 2022 för slutligt beslut i kommunfullmäktige i april 2022.

- Den tidigare planen för byggstart, inledningen av 2024, kommer sannolikt inte att påverkas. Byggstarten kommer att synkroniseras med det pågående arbetet med genomfarten i Mora, säger Peter Karlsson.

Senast uppdaterad: 28 september 2021