Mer lokala och ekologiska produkter i de kommunala köken

Nu knyts säcken ihop för livsmedelsupphandlingarna i Mora, Orsa, Älvdalen, Vansbro och Malung-Sälens kommuner. Fokus i upphandlingarna har varit att öka andelen lokalproducerade, svenska och ekologiska produkter och även att göra bättre val miljömässigt, från transporter till förpackningsmaterial.

- Vi är glada över att ha tillgång till fler lokala och ekologiska produkter jämfört med den förra upphandlingen. Att jobba med hållbarhet är en viktig del av vårt uppdrag, säger Andreas Hermansson, kostchef Mora kommun.

Under våren 2021 handlades kött, chark, bröd, dryck och potatis upp i en separat upphandling för att ge möjlighet till lokala leverantörer att lägga anbud, vilket gav ett lyckat resultat. I den andra delen av livsmedelsupphandlingen upphandlades produkter från huvudgrossist samt färsk frukt och grönt.

- Det är ett jättejobb vi nu slutför tillsammans och det känns bra att vi även den här gången har kunnat skruva på en del detaljer för att få ännu bättre förutsättningar. Vi har jobbat hårt för att öka andelen lokalproducerat, men vi får inte glömma att vi också behöver varor som inte finns lokalt. Nu kan vi erbjuda fisk från hållbara bestånd och ännu mer svenska och ekologiska produkter, avslutar Andreas Hermansson.

Hela processen för den gemensamma upphandlingen är nu klar och de upphandlade lokalproducerade, svenska och ekologiska produkterna kommer nu att ligga som grund för de sortiment som kommunerna kan handla av. Ekologisk majs, havregryn och vetemjöl är exempel på produkter som nu i större utsträckning än tidigare kommer att kunna erbjudas.

De nya avtalen börjar gälla från första oktober och sträcker sig över 3 + 1 år.

Senast uppdaterad: 4 april 2022