Mora kommun föreslår ny förskola på Tuvan

Det finns ett stort behov av nya och utökade förskolelokaler på området Tuvan i Mora. Nu finns ett förslag på att bygga en ny helt ny förskola med fler avdelningar. Enligt förslaget kan en upphandling av entreprenör påbörjas 2021 och en inflyttning kan göras hösten 2023.

Tuvans förskola.

Tuvans förskola idag.

De lokaler som förskolan använder idag är slitna samt bildar lätt stora barngrupper och långa kötider i väntan på plats. Eftersom Tuvan och Kråkberg bedöms få allt fler bostäder i framtiden ökar också behovet av en större förskola. Behovet av fler lokaler blir också större i och med att Finnsnäs förskolas verksamhet föreslås flytta in till Tuvan. En ny förskola på Tuvan skulle innebära en utökning från två avdelningar till sex.

- Vi blir fler och fler, Mora växer och utvecklas, bostadsbehovet ökar och även behovet av nya skolor och förskolor, säger Anna Hed (C), kommunstyrelsens ordförande. Därför vill vi skapa en långsiktig och hållbar lösning på behovet av fler förskoleplatser. Vi vill ha möjlighet till mindre barngrupper och fräscha, moderna och trygga lokaler till Moras förskolebarn.

Kostnaden för en ny förskola på Tuvan beräknas hamna på totalt 63 miljoner kronor. Kommunfullmäktige har tidigare avsatt 45 mkr i investeringsramen för 2022-2023 och därför ingår även en utökning på 18 mkr i förslaget om den nya förskolan.

Tidplanen för bygget inleds med projektering och upphandling under hösten 2021 och sedan med byggstart under våren 2022. Inflyttning i de nya lokalerna planeras till hösten 2023, förutsatt att upphandlingen och projektet i övrigt går som planerat.

- Vi har arbetat fram en förskoleplan för en strategisk och effektiv utveckling av förskolorna i Mora, säger Inga-Lena Spansk, skolchef i Mora kommun. En ny förskola på Tuvanområdet är första steget i planen.

Förslaget tas upp för beslut i kommunstyrelsens nästa sammanträde den 12 oktober. Om förslaget går vidare fastställs det under kommunfullmäktiges sammanträde den 25 oktober.

Senast uppdaterad: 11 oktober 2021