Trygga lösningar och större skolgård när Strandenområdet utformas

Under förra veckan hade Mora kommun dialogtillfällen med de tre fastighetsföretag som ska ta fram förslag till utformning av Strandenområdet. Syftet med dialogmötena är att företagen ska ha möjlighet att utforma sina förslag på ett så bra sätt som möjligt utifrån Moras behov.

Foto på Strandenområdet.

Grusytan i centrala Mora som kallas för Strandenområdet. Foto: Daniella Johansson.

De tre fastighetsföretagen ingår i en så kallad innovationsupphandling för Strandenområdet. Det innebär att företagen, enskilt och oberoende av varandra, tar fram förslag för utformning av området. Förra veckan genomfördes dialogmöten med företagen. De presenterade sina skisser för utformningen av området, som Mora kommun fick ge synpunkter på.

- Alla tre förslag visar på stor kompetens kring att skapa en attraktiv och aktiv plats för våra barn och ungdomar. Företagen har arbetat med tryggheten i sina förslag och har satt fokus på pedagogiska lokaler för lärande i framkant. Tyvärr kan vi inte berätta om några detaljer än eftersom det råder sekretess kring förslagen medan innovationsupphandlingen pågår, säger Anders Kronberg, biträdande rektor Morkarlbyhöjden skola och Ängsskolan och deltagare i projektet för Strandenområdet.

Det som ska byggas på området är en ny 7 - 9-skola, två idrottshallar, lokaler för ungdomsgården och kulturskolan samt en skolgård. Det tidigare förslaget om bibliotek och kulturscen togs bort vid kommunstyrelsens inriktningsbeslut 21 juni. Då fattades även beslutet att Rosa huset ska stå kvar på området.

Fastighetsföretagen har även fått direktiv om att Vasaloppets behov ska tillgodoses vid utformningen av området.

- Eftersom det nu är färre lokaler som behöver rymmas på området innebär det att det finns möjlighet att göra en större skolgård för eleverna. Vi har efterfrågat ytor för både fysiska och sociala aktiviteter, så att alla elever ska känna sig bekväma på skolgården oavsett intressen, säger Niclas Larsson, en av två interna projektledare för Strandenområdet och samordnare för strategiska mark- och etableringsfrågor i Mora kommun.

- I januari 2022 kommer företagen lämna in sina slutgiltiga förslag för utformningen av området. Sedan kommer vi att utvärdera förslagen och rekommendera ett av dem för beslut i kommunstyrelsen under februari 2022. Förslaget som kommunstyrelsen beslutar om ska sedan fastställas av kommunfullmäktige i april, berättar Joakim Nässén, intern projektledare för Strandenområdet.

Senast uppdaterad: 12 oktober 2021