Förslag om fortsatt samverkan mellan Mora kommun och Vasaloppsföreningen

Erfarenheterna från förra säsongens samarbete mellan kommunen och Vasaloppsföreningen har varit goda, en utvärdering visar att det har varit högre kvalitet på skidspåren under en längre sträcka. Imorgon ska ett förslag om fortsatt samverkan för säsongen 2021 – 2022 upp i kommunstyrelsen, med utgångspunkt från erfarenheterna av föregående säsong.

Vasaloppet 30 2020

- Vi behöver möta upp mot nya förutsättningar och samtidigt utveckla Mora skidstadion och möjligheterna att åka skidor i vasaloppsarenan. Att ge goda möjligheter till ett rikt friluftsliv och till ett aktivt liv är viktigt för oss i Mora kommun, säger Anna Hed (C), kommunstyrelsens ordförande.

Först ska förslaget upp i kommunstyrelsen och därefter till kommunfullmäktige för slutligt beslut den 22 november. Om förslaget går igenom kommer Vasaloppsföreningen att sköta all försäljning av spårkort för kommande säsong. Spårkortet som kommunen haft för området Mora Skidstadion och Hemusomådet upp till Eldris försvinner. Mora kommun och Vasaloppsföreningen kommer att fortsätta samverka kring skötseln av skidspåren på Mora skidstadion och för en del av Vasaloppsarenan.

- Vår utvärdering visar att den totala upplevelsen har förbättrats. Besökarna har haft en bättre upplevelse med smidigare försäljning av spårkort och bättre kvalitet på skidspåren, säger Maria Thorstensson, fritidschef kultur och fritidsförvaltningen.

- Med fortsatt samverkan kan vi fortsätta att erbjuda en högre kvalitet på skidspåren under en längre sträcka. Det här är en bra lösning under tiden arbetet med en mer långsiktig lösning för drift och utveckling av Mora skidstadion pågår, säger Ylva Kindgren, gruppchef tekniska förvaltningen.

I samband med att kommunens spårkort försvinner, kommer priserna att förändras. Kommande säsong är det Vasaloppsföreningens arenakort som gäller. I förslaget ingår nya avgifter för arenakortet - Gäller för skidåkning på Mora skidstadion, i Vasaloppsarenan och norra Garberg sportcenter.

Nya priser för Vasaloppsföreningens arenakort

Åldersgrupp

Dag

Vecka

Säsong

Barn/Ungdom (0 - 16 år)

0 kr

0 kr

0 kr

Senior (65 år och äldre)

65 kr

300 kr

875 kr

Vuxen (17 – 64 år)

85 kr

400 kr

1100 kr


Om kommunfullmäktige antar förslaget till avtal med Vasaloppsföreningen kommer detta att gälla från och med 23 november 2021.

Senast uppdaterad: 1 november 2021