Nu utformas framtidens skola på Strandenområdet

Tre fastighetsföretag arbetar nu med att ta fram förslag för hur Strandenområdet kan utformas. Förslaget är att det ska byggas en ny modern högstadieskola med idrottshall för Moras ungdomar. Men vad tycker skolorna om det nya förslaget?

Flygbild över Strandenområdet

Flygbild över Stranden-området sommaren 2017. Foto: Bergslagsbild AB

- Jag tycker att det här är ett jättebra förslag och det beror på att vi behövt en ny skola väldigt länge, säger Mora kommuns skolchef Inga-Lena Spansk.

Lokalmässigt har det behövts en ny skola i Mora länge. De båda högstadieskolorna i Noret och Morkarlbyhöjden är slitna och har dåligt utformade lokaler.

- Men det viktigaste för oss är att vi ska kunna erbjuda en likvärdig skolgång, där eleverna får en lika bra utbildning oavsett vilken skola man går på. Så är det tyvärr inte idag. Vi behöver fler behöriga lärare och det tror jag att vi kommer kunna få om vi kan erbjuda en modern skola anpassad till den nya pedagogiken, säger Inga-Lena.

- Från skolans perspektiv har även platsen stora fördelar. Det är lätt att ta sig dit via resecentrum och det är nära till många kultur- och idrottsaktiviteter, inte minst Rosa huset med kulturskolan och ungdomsgården, säger Emma Blennow Pettersson, biträdande rektor på Noretskolan.

Skolgård för alla intressen

Det tidigare förslaget om att bygga ett bibliotek på området har tagits bort och det planeras nu en större skolgård för eleverna. Här ska det finnas ytor för både fysiska och sociala aktiviteter, så att alla elever känner sig bekväma oavsett intressen.

- Det vi har sett hittills av skisserna är att det går att göra mycket på skolgården även fast det är en relativt liten yta. Jag är väldigt imponerad av alla tre förslagen, det kommer bli en fin skolgård och ett stort lyft för våra elever som idag har ganska dåliga skolgårdar, säger Emma.

Men är det verkligen säkert att bygga en skola mellan två stora vägar?

- Det finns såklart utmaningar, men företagen har arbetat med tryggheten i sina förslag från starten. Det handlar bland annat om hur byggnaderna placeras för att undvika buller och skapa bra luftkvalitet. Den nya genomfarten innebär även att det byggs gång- och cykeltunnlar till området, som gör att det blir säkert för eleverna att ta sig till och från skolan, säger Inga-Lena.

Vad kommer hända med de nuvarande skolorna?

- Tanken är att vi flyttar eleverna från båda högstadieskolorna till den nya gemensamma skolan. Delar av Noretskolan byggs då om till en större förskola och grundsärskolan kan få större lokaler som de är i behov av. Morkarlbyhöjdens skola är inte ursprungligen utformad för att vara en skola så där är istället planen att det ska bli bostäder, säger Inga-Lena.

Alla ska involveras

Eleverna på de båda skolorna fick under våren 2021 möjlighet att ställa frågor till Inga-Lena Spansk och för- och grundskolenämndens ordförande Ros-Marie Bogg. Det spelades då in en film där frågorna bemöttes. Eleverna och skolpersonalen kommer även fortsättningsvis involveras i projektet på olika sätt.

- En ny gemensam högstadieskola innebär stora förändringar, så det är jätteviktigt att vi gör det här på ett sätt som gör att både eleverna och personalen känner att de är med på tåget, säger Inga-Lena.

Senast uppdaterad: 31 januari 2022