Försäljning av gamla brandstationen

Kommunstyrelsen i Mora kommun beslutade under våren att sälja fastigheten Mora Stranden 8:6, mer känd som gamla brandstationen. Nu påbörjar kommunen försäljningsprocessen och ställer härmed fastigheten till marknadens förfogande.

Gamla brandstationen i Mora.

Under våren 2020 invigdes Moras nya brandstation och brandkåren lämnade den gamla brandstationen på Eldsläckarvägen 9 Länk till annan webbplats.. Sedan dess har lokalerna mest använts till förråd och tillfällig förvaring för kommunen.

- Eftersom fastigheten inte är kopplad till någon kommunal verksamhet ser vi inget skäl att ha den kvar. Fastigheten har en attraktiv placering och lokalerna är flexibla vilket innebär att det finns möjlighet för flera olika användningsområden, säger Peter Karlsson, kommundirektör.

Beskrivning av fastigheten

Den gamla brandstationen byggdes 1955 och består bland annat av vagnhall, kontor, verkstad, varma och kalla förråd. Lokalernas skick varierar och huvudbyggnaden har en yta på över 1 200 kvadratmeter på en markareal om 7 029 kvadratmeter. På tomten finns även en garagelänga som inrymmer plats för fem fordon.

Fastigheten har en attraktiv geografisk placering i kommunen med närhet till centrum, till Siljan och det finns goda kommunikationsvägar med bland annat E45 vilket ger goda exploateringsmöjligheter. Lokalerna är flexibla i sin utformning, och möjligheten till alternativt utnyttjande är goda.

I förslaget till den fördjupade översiktsplanen har området pekats ut som lämpligt för bostäder, men har även på senare tid lyfts fram som ett område lämpligt för handel. I detaljplanen anges ”område för allmänt ändamål”, berättar Farhad Rahavard,

Senast uppdaterad: 14 december 2021