Är du nyfiken på det nya skolområdet vid Stranden?

Nu kan du ta del av de tre förslag som gått vidare till slutinlämning för det framtida skolområdet vid Stranden i centrala Mora. Igår fick kommunen ta del av förslagen för första gången i sin helhet.

Bildspel med bilder från de tre förslagen. Klicka på pilarna för att se bilderna.

Se presentationerna av de tre förslagen

- Det var väldigt spännande att ta del av de tre förslagen. Samtliga kändes professionella, moderna och hade verkligen elevperspektivet med i tänket. Det här är ett viktigt steg mot en modernare skola, där vi kan bygga vår skolverksamhet ännu starkare och göra Mora mer attraktivt för barn och ungdomar, säger Anna Hed (C), kommunstyrelsens ordförande.

Det som ska byggas på Strandenområdet är en ny 7 - 9-skola, en blackbox, två idrottshallar, lokaler för ungdomsgården och kulturskolan samt en skolgård. Rosa huset kommer stå kvar på området.

En blackbox är en flexibel form av scenrum, ett tomt svartmålat rum, där spelplatser och publikplacering kan varieras på valfritt sätt utan den traditionella uppdelningen mellan scen och salong.

Blackboxen kommer användas av kulturskolan, skolan och ungdomsgården samt av föreningar, om de önskar hyra den.

- Det är tre mycket spännande förslag, alla ger oss förutsättningar att bedriva en likvärdig högstadieskola med hög kvalitet både för elever och lärare, säger Inga-Lena Spansk, förvaltningschef för- och grundskoleförvaltningen.

- Alla tre förslag har visat på spännande gestaltningar och intressanta lösningar för hur ungdomsgård, kulturskola och idrottshallar tillsammans kan skapa bästa möjliga miljö för våra ungdomar, både under och utanför skoltid, säger Lena Ousbäck-Lilja, förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen.

Placeringen av det nya skolområdet

Beslutet kring placeringen av det nya skolområdet har varit en lång process där olika risker och även möjligheter övervägts. En process där Strandenområdet visade sig vara det bästa alternativet. Det finns dock utmaningar med att bygga en skola mellan två vägar därför har fastighetsföretagen som har tagit fram de tre förslagen arbetat från start med trygghetsperspektivet.

- Det handlar bland annat om hur byggnaderna placeras för att undvika buller och skapa bra luftkvalitet. Det är naturligtvis viktigt att tänka på trafikmiljön och att ha en god planering kring busshållplatser, gång- och cykelvägar och parkering för bilar. Den nya genomfarten innebär även att det byggs gång- och cykeltunnlar till området, som gör att det blir mer säkert för eleverna att ta sig till och från skolan, säger Peter Karlsson, kommundirektör.

- Från skolans perspektiv har platsen även stora fördelar. Det är lätt att ta sig dit via resecentrum, det är nära till Mora gymnasium och till många kultur- och idrottsaktiviteter, inte minst Rosa huset med kulturskolan och ungdomsgården, säger Inga-Lena Spansk.

Viktigt med transparens och öppenhet

De tre fastighetsföretagen ingår i en så kallad innovationsupphandling för Strandenområdet. Under hösten har företagen haft dialogmöten med kommunens företrädare för att se till att förslagen passar de behov som finns. Sedan har de tagit fram förslag för utformning av området. Under tisdagen fick Mora kommuns styrgrupp för Strandenområdet och politiska företrädare i kommunstyrelsen samt presidierna för kommunfullmäktige, kultur- och fritidsnämnden och för- och grundskolenämnden ta del av fastighetsföretagens digitala slutpresentationer.

- Det kändes väldigt bra att så många politiska företrädare fick möjlighet att se presentationen av slutinlämningarna. På torsdag kommer förslagen presenteras för elever och personal från Morkarlbyhöjden och Noretskolans högstadieskolor. Det är otroligt viktigt att vi skapar transparens och delaktighet i den här processen. Presentationen som elever och personal får se kommer även att läggas ut på kommunens webb. Jag tycker att det är bra att vi äntligen kan visa möjligheterna för Moraborna, säger Anna Hed (C), kommunstyrelsens ordförande.

Nästa steg

Förslagen kommer nu att granskas och jämföras grundligt av Mora kommuns projekt- och styrgrupp.

- Projektets styrgrupp kommer att utvärdera förslagen utifrån uppställda kriterier och rekommendera ett av dem för beslut i kommunstyrelsen den 22 februari. Förslaget som kommunstyrelsen beslutar om ska sedan fastställas av kommunfullmäktige den 11 april, berättar kommundirektör Peter Karlsson.

Om de politiska besluten fattas och allt går enligt tidplan kan byggstart ske tidigast under 2024.

Senast uppdaterad: 17 augusti 2022