Mora föreslås få del av pandemistöd till flyget

Mora är en av de kommuner som föreslås få ta del av regeringens pandemistöd på 100 miljoner till regionala flygplatser.

Bild

Mora Siljan flygplats

- Det här är riktigt goda nyheter för Mora! Flyget bär ett samhällsviktigt ansvar med ambulans- och brandflyg, och flyget är även väldigt viktig för Moras utveckling, för vår tillgänglighet i regionen, säger Anna Hed (C), kommunstyrelsens ordförande Mora kommun.

Det är på grund av coronapandemin som regeringen föreslår att 100 miljoner kronor ska gå till ett tillfälligt ökat driftstöd för driften av regionala flygplatser. Regeringen föreslår också att stödet till flygtrafikledning på regionala flygplatser utökas med 26,5 miljoner kronor.

- I vårt avlånga land har flyget en viktig roll i transportsystemet. Flyget är viktigt inte bara för tillgänglighet utan också för att samhällsviktiga transporter som ambulansflyg och brandflyg ska kunna genomföras effektivt. Den fortsatta pandemin har inneburit att flygplatser löper risk för nedläggning. För att trafikledning och samhällsviktigt flyg ska kunna upprätthållas trots minskad flygtrafik ökar därför regeringen stödet till dessa i en extra ändringsbudget, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth i ett pressmeddelande från regeringen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Senast uppdaterad: 17 augusti 2022