Löneöversyn 2022 Mora kommun

Kommunstyrelsen i Mora kommun har beslutat om vilka särskilda satsningar, utöver det ordinarie utrymmet, som ska göras i och med löneöversyn 2022. Flera yrken och specialistkompetenser har identifierats för en särskild satsning.

I analysen framträder att Mora kommun i löneöversyn 2022 har behov av att särskilt prioritera:

  • behöriga specialpedagoger inom för- och grundskoleförvaltningen
  • behöriga lärare fritidshem/fritidspedagog inom För- och grundskoleförvaltningen
  • socialsekreterare och familjerättssekreterare
  • behöriga yrkeslärare
  • behöriga lärare inom vuxenutbildningen
  • enhetschefer inom äldreomsorgen

För kommunals avtalsområde anges nivåer för löneökningar det centrala avtalet HÖK-20. Mora kommun ämnar göra en satsning utöver vad det centrala avtalet anger på medarbetare inom vård, skola och omsorg.

Ett särskilt utrymme viks dessutom för satsning på nyckelpersoner till miljö- och byggnadsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen.

- De här satsningarna grundar sig bland annat på analyser av lönebilder och kommunens kompetensbehov på kort och lång sikt. Mora kommuns ledningsgrupp har också tagit fram detta i samförstånd vilket bidrar till att det blir en strategisk satsning, säger Anna Hed (C), kommunstyrelsens ordförande.
Senast uppdaterad: 7 februari 2022