Hållbart frukostmöte öppet för alla

Inte bara snack – nu gör vi! Så lyder den kärnfulla programförklaringen när Hållbara Mora arrangerar business forum torsdagen den 3 mars.

Ett kollage med foton från de som kommer delta på forumet.

Övre raden från vänster: Hotell Fridhemsgatan, Morakniv, moderator Jennie Mörk, Globala målen. Nedre raden från vänster: Skolroboten AV1, ett av projekten som fått pengar genom Mora kommuns satsning Hållbara idéer, Gabriel Wikström från regeringskansliets Agenda 2030, Vasaloppet 100 år, Mora biblioteks ellastcykel som finansierats genom Hållbara idéer.

– Vi har bjudit in representanter för både kommun, regering och företag. Den röda tråden är att de har gjort skillnad på riktigt, säger Karin Eriksson, näringslivsutvecklare på Mora kommun.

Första torsdagen varje månad bjuder kommunen, företagarna och regionstaden in till gemensamma frukostmöten. Ett av de mest välbesökta infaller traditionellt under Vasaloppsveckan och har historiskt arrangerats ihop med Vasaloppet. I år är temat hållbarhet.

– Eftersom det stora Vasaloppstältet inte finns kvar kör vi digitalt den här gången, vilket innebär att deltagarantalet är obegränsat. Under ledning av moderator Jennie Mörk har vi bjudit in företrädare för olika organisationer som berättar om sitt hållbarhetsarbete, säger Karin Eriksson.

En av talarna är Gabriel Wikström från Agenda 2030-sekretariatet på Regeringskansliet. Han ska prata om hur Sverige arbetar med de 17 globala målen.

– Det är lätt hänt att vi tänker sopsortering och miljö när vi pratar hållbarhet. Han kommer därför betona vikten av att alla tre hållbarhetsdimensionerna är odelbara – vi kan inte värna om miljön och samtidigt strunta i människor och ekonomi.

Flera Moraföretag finns också på plats för att berätta om sitt hållbarhetsarbete.

– Moraknivs vd Johan Burtus och kollegan Ellinor Sparby kommer att presentera företagets hållbarhetsstrategi och Thomas Nielsen från Hotell Fridhemsgatan ska berätta om deras hållbarhetsredovisning, som de har tagit fram med hjälp av Visit Dalarna.

Inspiratörer till seminariets hållbarhetstema är Vasaloppet, som ju har hållit i hundra år.

– Mats Rylander, hållbarhetsansvarig på Vasaloppet, finns på plats för att berätta om hur de ska vara hållbara de kommande hundra åren.

Kommunen själv deltar förstås också. Inger Skoglund Hassis och Eva Larsson ska presentera kommunens strategi ”Hållbara Mora” och ge exempel på vad som har gjorts inom ramen för den satsningen.

– Inte bara snack, som sagt – det gäller samtliga talare. Målgruppen för våra frukostseminarier är framför allt företagare, men den här gången siktar vi lite bredare – trots namnet vänder sig Hållbara Mora Business Forum till alla Morabor som är intresserade av hållbarhet, säger Karin Eriksson.

Hållbara Mora Business Forum

Senast uppdaterad: 24 februari 2022