Nytt förslag för Strandenprojektet

Nu finns ett nytt förslag för Strandenprojektet som innebär att projektet stannar i kommunkoncernens regi genom att Morastrand AB ges uppdraget att driva projektet vidare.

Strandenområdet

Strandenområdet i centrala Mora. Foto: Bergslagsbild AB

- Det här förslaget kommer väldigt tätt inpå själva beslutet, men vi har en ny situation som innebär att vi har möjlighet att driva projektet ”inom familjen”. Morastrand har idag den ekonomiska grunden, resurser och kompetensen att genomföra ett så här stort skolprojekt. Det här är ett stort åtagande och en oerhört viktig fråga, därför behöver vi gå till botten med det här förslaget, säger Anna Hed (C), kommunstyrelsens ordförande.

- Idag är Morastrand ett ekonomiskt starkt och friskt bolag. Den 15 dec 2021 beslutade styrelsen i Morastrand om en ny organisation där vi har ett nytt starkt fokus på byggprojektledning och teknik. Vi har absolut rätt förutsättningar för att driva det här projektet vidare, berättar Stefan Lundström, VD Morastrand.

- Jag förstår att det finns reaktioner kring att vi presenterar ett nytt förslag så här långt fram i processen. Men, det här är en oerhört viktig fråga, vi behöver en ny skola och det här nya förslaget är fördelaktigt på flera olika plan. Vi kommer fortfarande ha samma upplägg, skillnaden är att vi kommer att hyra av vårt eget bolag. Det medför att vi kan ha en mer direkt dialog och att vi enklare kan få kontroll. Det arbete som vi och konsulten lagt ner kommer vi fortfarande kunna använda och ha nytta av, säger Peter Karlsson, kommundirektör.

Planen är fortfarande beslut kring Stranden i kommunfullmäktige den 11 april. Det nya förslaget kommer att presenteras för kommunstyrelsen den 22 mars.

- Om det behövs ett extra kommunstyrelsemöte för att vi ska ta ett ansvarsfullt beslut, som alla hunnit landa i, så får vi lösa det. Vi får inte glömma bort vilka vi gör det här för. Vi behöver en ny högstadieskola i Mora. Därför känns det bra att vi kan presentera det här förslaget till ny lösning. En lösning som kommer att gynna våra barn och ungdomar, skolans verksamhet och moraborna på lång sikt, säger Anna Hed.

Strandenprojektet

  • Planen är att bygga en ny högstadieskola, idrottshallar, kulturskola, blackbox, ungdomsgård, tillagningskök på Strandenområdet i centrala Mora. Bygget kan starta först när Genomfart Mora är färdigställd, tidigast 2024.
  • Den 25 januari presenterade tre aktörer som ingick i en innovationsupphandling sina slutgiltiga förslag för utformningen av Strandenområdet. Mora kommuns projektgrupp föreslog därefter SBB till kommunstyrelsen, utifrån ett antal utvärderingskriterier. Den 22 februari valde kommunstyrelsen att föreslå för fullmäktige om val av aktör och finansiering för det nya skolområdet.
Senast uppdaterad: 16 mars 2022