Kommunen förnyar samarbetsavtalet med föreningen Wajrum

Mora kommun har valt att förnya avtalet med den ideella föreningen Wajrum. Föreningen ska på kommunens uppdrag verka för att främja kompetensutveckling och utveckling av tillverkningsindustrin i norra Dalarna.

Flygbild över Mora

Mora kommun har haft ett samarbetsavtal med Wajrum sedan 2019, där deras uppdrag har varit att driva olika utvecklings- och kompetenshöjande projekt för teknik- och tillverkningsföretagen i norra Dalarna. Wajrum har bland annat anordnat olika aktiviteter kopplade till branschens kompetensförsörjning, till exempel genom den så kallade Industrinatten i samverkan med kommunens skolor.

- Det här är ett väldigt positivt beslut för näringslivet i Mora. Wajrums arbete är viktigt för att vi fortsatt ska kunna bidra till en hållbar utveckling för industrierna, säger Anders Björkman, utvecklingschef Mora kommun.

Beslutet att förnya avtalet är fattat av kommunstyrelsen. Det nya avtalet innebär att Mora kommun medfinansierar Wajrums verksamhet med högst 200 000 kronor per år, Wajrums övriga finansiering kommer från medlemsföretagen.

Senast uppdaterad: 1 april 2022