Kommunen vill komma i kontakt med ukrainska flyktingar

Både Mora kommun och Region Dalarna förbereder sig för ett ökat flyktingmottagande från Ukraina. Men redan nu har ett antal flyktingar kommit till Mora via privata initiativ. Och nu vill kommunen komma i kontakt med dem för att ge bästa möjliga hjälp.

Ukrainska flaggan hissad framför gamla kommunhuset i Mora

Foto: Josef Björnetun/Mora kommun

Exakt hur många ukrainska flyktingar som redan kommit till Mora är för tillfället inte säkert. Kommunen har ett stort ansvar för de flyktingar som befinner sig i kommunen, inte minst när det handlar om skolgång för barn.

- Det är verkligen en fantastisk insats av dem som på egen hand tagit sig an att hjälpa människor som flytt för sina liv. Nu är det också viktigt att de får all den hjälp de har rätt till här i Sverige och Mora, säger Fredrick Bernarth, flyktingsamordnare på Mora kommun.

Kommunen kan också hjälpa till med information som rör till exempel vård, äldreomsorg och vart man vänder sig för att söka asyl. Det kan också vara viktigt att tänka på att ukrainska medborgare som inte sökt asyl eller uppehållstillstånd i praktiken bara får vara i Sverige i 90 dagar utan visum.

Om du har kontakt med någon ukrainsk flykting som kommit till Mora kommun på egen hand ber kommunen dig att uppmana dem att kontakta Fredrick Bernharth enligt uppgifterna nedan.

Senast uppdaterad: 6 april 2022