Beslut i kommunfullmäktige om nytt förslag för Strandenområdet

Nu har kommunfullmäktige i Mora tagit ett slutligt beslut om det nya förslaget för Strandenprojektet. Det nya förslaget innebär att Morastrand AB ges uppdraget att driva projektet vidare.

Strandenområdet från luften

Foto: Josef Björnetun/Mora kommun

- Vi valde att gå till botten med det här nya förslaget eftersom det här är ett stort åtagande och en oerhört viktig fråga. Vi behöver en ny högstadieskola i Mora. Därför känns det bra att vi har kommit fram till ett beslut kring en lösning som innebär att vi driver projektet vidare ”inom familjen”. Det här beslutet kommer att gynna våra barn och ungdomar, skolans verksamhet och moraborna på lång sikt, säger Anna Hed (C), kommunstyrelsens ordförande.

- Vi ser verkligen fram emot att ta oss an det viktiga projektet. Vi har en ny organisation där vi har ett nytt starkt fokus på byggprojektledning, ekonomi och teknik. Det innebär att vi nu har rätt förutsättningar för att driva det här projektet vidare. Byggprojektet kommer att hanteras i ett dotterbolag till allmännyttiga Morastrand AB, på så sätt blir det tydligare och ännu lättare att hålla isär skattekollektivets och hyresgästernas pengar, berättar Stefan Lundström, VD Morastrand.

- Det känns bra att vi kommer vidare, vi har behövt en ny högstadieskola länge. Vi behöver trygga skolmiljöer där vi kan bedriva modern pedagogik, då behövs en ny modern skola. Arbetsmiljön för elever och personal kommer att bli betydligt bättre, vi får även större möjlighet att jobba mer framgångsrikt med kompetensförsörjning, säger Inga-Lena Spansk, förvaltningschef för- och grundskoleförvaltningen.

Läs mer om Strandenområdet

Bakgrund

  • Planen är att bygga en ny högstadieskola, idrottshallar, kulturskola, blackbox, ungdomsgård, tillagningskök på Strandenområdet i centrala Mora. Bygget kan starta tidigast 2024 när Genomfart Mora är färdigställd.
  • Den 25 januari presenterade tre aktörer som ingick i en innovationsupphandling sina slutgiltiga förslag för utformningen av Strandenområdet. Mora kommuns projektgrupp föreslog därefter SBB till kommunstyrelsen, utifrån ett antal utvärderingskriterier.
  • Den 22 februari valde kommunstyrelsen att föreslå för fullmäktige om val av aktör och finansiering för det nya skolområdet.
  • Ett nytt förslag lyftes fram som innebär att Morastrand AB istället skulle ges uppdraget att driva projektet vidare. Den 5 april beslutade kommunstyrelsen att det nya förslaget skulle vidare till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens beslut innebar att det beslut som fattades av kommunstyrelsen den 22 februari upphävdes.
Senast uppdaterad: 12 oktober 2022