Så många kan fördelas till Mora

Migrationsverket har sammanställt ett förslag på hur andelen ukrainska flyktingar ska fördelas över landets kommuner. I det förslaget framgår att 232 ukrainska flyktingar skulle kunna bli placerade i Mora kommun. Detta beräknas utifrån prognosen att 76 000 personer kommer att söka skydd i Sverige, fram till halvårsskiftet.

Ukrainas flagga

Foto: Josef Björnetun/Mora kommun

I väntan på att den nya lagstiftningen om fördelning av flyktingmottagandet mellan Sveriges kommuner beslutas den 1 juli, har migrationsverket fastställt en fördelning för varje län. För Dalarna handlar det om knappt 2 500 personer, baserat på prognosen. Och av dem föreslås alltså 232 komma till Mora.

- Det finns några olika förslag på hur vi ordnar med boende på ett så bra sätt som möjligt. Men Moras stora styrka är att vi har gott om sängplatser och lokaler, tack vare att vi länge varit en kommun med en stark besöksnäring. Vi ser också en stor vilja bland kommunens invånare att hjälpa till på de sätt man kan, det är vi verkligen tacksamma för, säger Anna Hed (C), kommunstyrelsens ordförande.

Fördelningen till Mora och andra kommuner är baserad på Migrationsverkets prognos om att 76 000 personer kommer ha sökt skydd enligt massflyktingdirektivet, i Sverige innan midsommar. Prognosen kan ändras, beroende på hur läget i Ukraina utvecklas.

- Exakt hur många som kommer till Sverige återstår att se, men stämmer Migrationsverkets prognos och förslaget om hur de fördelas mellan kommunerna, ligger det helt inom ramen för vad vi tagit höjd för. Alla kommer inte heller samtidigt, utan det kommer ske successivt, säger Peter Karlsson, kommundirektör på Mora kommun.

Så avgörs fördelningen

Lagförslaget om att fördela flyktingmottagandet mellan olika kommuner finns för att det inte ska uppstå en alltför ojämn fördelning, och ska beslutas den 1 juli. Uppdelningen baseras främst på kommunens befolkningsstorlek, men hänsyn tas också till bland annat arbetsmarknadsförutsättningar, antal asylsökande som redan vistas i kommunen och antal ensamkommande barn. Samma beräkningsmodell kommer användas vid justeringar om det nationella mottagandet blir lägre eller högre än vad prognosen anger.

Senast uppdaterad: 21 juni 2023