Tvist om förskolemoduler nära lösning

Tvisten mellan Mora kommun och Skolmoduler kring de tillfälliga förskolelokalerna på Tuvan är nära att lösas.

Enligt ett nytt förslag ska modulerna istället köpas in för 3,7 miljoner kronor för att användas som kontorslokaler. Teknik- och servicenämnden har skickat ärendet vidare till kommunstyrelsen för ett slutigt beslut.

Bild på Tuvans förskola.

Tuvans förskola kommer att utökas från två till sex avdelningar.

Det har sedan tidigare beslutats att Tuvans förskola kommer att utökas från två till sex avdelningar och byggnationen planeras bli färdig till hösten 2023.

I samband med beslutet upphandlades moduler som skulle nyttjas som ersättningslokaler under den tid som ombyggnationen pågår. Men modulerna har inte kunnat godkännas för drift, efter att leverantören avstått från att göra en fuktmätning. Konsekvensen blev en tvist mellan leverantören Skolmoduler och Mora kommun.

Under tiden som tvisten pågått har det framkommit att modulerna skulle kunna användas av teknik- och serviceförvaltningens verksamheter, i form av permanenta personalutrymmen. Förslaget föreslår att modulerna köps för 3,7 miljoner kronor. Teknik- och servicenämnden har skickat ärendet vidare till kommunstyrelsen för ett slutigt beslut.

- Det här förvärvet är positivt ur ett par aspekter där vi långsiktigt löser det kommande behovet av verksamhetslokaler för våra medarbetare och att tidplanen för nybyggnationen av Tuvans förskola kan hållas, säger Farhad Rahavard, förvaltningschef för Teknik- och serviceförvaltningen.

Samtidigt pågår arbetet med nya tillfälliga förskolelokaler, där beslut om bygglov tas av byggnadsnämnden den 12 maj.

- Utgångspunkten är att de tillfälliga lokalerna placeras på Öna gamla skola. Men vi tittar även på alternativa placeringar, säger Farhad Rahavard.

- Modulerna har hittills inte inneburit några kostnader för kommunen och den här lösningen innebär att kostnaderna för nybyggnationen av förskolan blir oförändrade utifrån den budget som har beslutats, säger Lars Nises, ordförande för teknik- och servicenämnden.

Senast uppdaterad: 2 maj 2022