Från sågverk till bivänlig äng

Snart surrar det vid Saxviken! Under våren ska Mora kommun nämligen anlägga en två hektar stor äng vid Saxviken, på den mark där sågverket tidigare låg. – Syftet med ängen är att bidra till biologisk mångfald genom att skapa en miljö där bin och andra pollinatörer trivs, säger Michael Horn, kommunekolog på Mora kommun.

Flygbild över marken där ängen ska sås.

Flygbild över marken där ängen ska sås.

Ängsprojektet är ett samarbete med Naturskyddsföreningen som under hösten 2021 skickade en förfrågan till kommunen om att anlägga en äng på platsen.
Mora kommun var direkt positiva till förslaget.

– Platsen är faktiskt utpekad att passa som en äng i Mora kommuns Grönstrukturplan. Det handlar bland annat om att man vill bevara den vackra utsikten över Saxviken, medan till exempel en park med träd och annan vegetation riskerar att skymma utsikten, säger Michael.

Men i just det här projektet är det inte utsikten som är det viktigaste, utan fokuset ligger på biologisk mångfald, bin och andra pollinatörer (insekter som för över pollen mellan blommor).

– Våra pollinerare har blivit färre i takt med att de blomrika miljöerna har minskat. Klimatförändringarna och en ökad användning av växtbekämpningsmedel har också bidragit till detta. Ängarna är deras matbord, utan dessa överlever de inte. Pollinerarna är dessutom en förutsättning för att vi ska få frukt och bär, så de är viktiga även för människan.

Ska sås under våren

Inom kort kommer marken att börja beredas inför sådden. Marken behöver bland annat harvas vilket innebär att jordytan luckras upp för att marken ska få rätt förutsättningar. Allt för att det ska bli en lyckad äng.

Michael Horn, kommunekolog på Mora kommunFörstora bilden

Michael Horn, kommunekolog på Mora kommun

– Våren kom sent i år, men vi hoppas att ängen kommer kunna sås under maj månad. Så vi kan förvänta oss att se en blommande äng redan i sommar. Men det kommer ta ett par år innan ängen är helt etablerad.

Ängen kommer sedan skötas som en traditionell äng genom att den slås en gång om året.

– Ängen kommer slås med skärande maskiner och sedan kommer resterna samlas upp. Det är viktigt att ängen inte slås för tidigt, utan att det sker efter blomningen. Då hinner blommorna öppnas och fröså sig själva. Annars är risken att vi behöver så om ängen igen nästa år.

Hoppas kunna utveckla ängsområdet

- Lite längre fram är min förhoppning att vi även ska kunna skapa en bra boendemiljö för bina. Det kan exempelvis handla om att placera ut döda grova trädstammar, grenar och sandbäddar där bina kan bygga bon.

Bivänlig äng vid Saxviken

  • Mora kommun i samverkan med Naturskyddsföreningen ska så en äng för värna om pollinatörer och bidra till biologisk mångfald.
  • Marken kommer beredas och sås under våren.
  • Fröblandningen är anpassad efter Moras klimat och innehåller fleraåriga gräs och blommor, men även ettåriga blommor som vallmo och blåklint.
  • Ängen kommer slås en gång per år med skärande maskiner.
Senast uppdaterad: 24 maj 2022