Vad tycker du är viktigast när du väljer arbetsgivare? – Svara på vår enkät

Mora kommun arbetar ständigt för att utvecklas och vara en attraktiv arbetsgivare. Vi är nyfikna på vad du anser är viktigt när du väljer arbetsgivare och din syn på Mora kommun. Hjälp oss att svara på en enkät med fyra frågor. Du kan svara på enkäten fram till och med den 30 maj.

Träbrickor med siluetter

Bildtext (Ändras i inställningar och glöm inte alt-text)

Senast uppdaterad: 20 maj 2022