Förskjuten tidplan för Tuvans nya förskola

Mora kommun ska bygga en ny förskola på området Tuvan. För att kunna bedriva verksamheten medan den nya förskolan byggs ska det sättas upp tillfälliga lokaler. Planen var att dessa skulle placeras vid Öna skola, men nu har bygglovet avslagits. Kommunen undersöker nu andra lösningar för placeringen av de tillfälliga lokalerna.

Förskolan Tuvan

Förskolan Tuvan

- Vi arbetar intensivt för att komma framåt i processen och tittar nu på vilket alternativ som blir bäst att gå vidare med. Vårt mål är att förskolan Tuvan ska kunna flytta till nya lokaler så snart som möjligt, säger Farhad Rahavard, förvaltningschef på teknik- och serviceförvaltningen i Mora kommun.

Byggnadsnämnden i Mora avslog bygglovet då de bedömer att placeringen av lokalerna inte är lämplig för en förskoleverksamhet. Beskedet innebär att tidplanen förskjuts något men målet är fortfarande att den nya förskolan ska vara på plats till hösten 2023.

- Vi behöver en ny förskola på Tuvan för att vi ska få en långsiktig och hållbar lösning på behovet av förskoleplatser i takt med att Mora utvecklas. Med en ny och större förskola får vi fräscha och moderna lokaler för både förskolebarn och personal, säger Anette Lassus, verksamhetschef för förskola i Mora kommun.

Ny förskola på området Tuvan

Det finns ett stort behov av nya förskolelokaler på området Tuvan. De lokaler som förskolan använder idag är slitna och uppfyller inte dagens behov. Det bidrar till stora barngrupper och långa kötider i väntan på plats. I oktober 2021 beslutade därför kommunfullmäktige i Mora att det ska byggas nya och utökade förskolelokaler i området. Den nya förskolan innebär en utökning från två avdelningar till sex.

Senast uppdaterad: 11 maj 2022