Färdigt med entreprenör för delsträcka 2 av Genomfart Mora

Trafikverket meddelar att det nu är klart att Peab får uppdraget att bygga delsträcka 2 av genomfarten i Mora. Delsträcka 2 sträcker sig från cirkulationsplatsen vid Älvgatan fram till Fridhemsgatan. Bygget förväntas påbörja under sommaren.

Flygbild Mora

Foto: Bergslagsbild AB

Senast uppdaterad: 16 maj 2022